Aktualności

Serdecznie dziękujemy Gminie Sulęczyno i Panu Wójtowi Bernardowi Gruczy za przekazanie pralko-suszarki na potrzeby pacjentów senioralnych i osób przewlekle chorych wymagających całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych podczas pobytu w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym III w Dzierżążnie.

Czytaj więcej...

Zmiany organizacji ruchu na terenie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o.

Czytaj więcej...

W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o. w Placówce w Dzierżążnie, osoby, które przechorowały Covid-19, mogły skorzystać z szerokiego zakresu kompleksowej specjalistycznej rehabilitacji postcovidowej.

Czytaj więcej...

Dzięki inicjatywie Fundacji Zaczytani.org i Fundacji LPP  najmłodsi pacjenci mogą korzystać z nieograniczonego dostępu do książek.

Czytaj więcej...