Szpitalna Komisja Etyczna

Źródło dokumentu : Zarządzenie nr 11/2021 Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie z dnia 23.07.2021
w sprawie: powołania Szpitalnej Komisji Etycznej (SKE) i jej zadań w 
Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie.