Poradnia zajmuje się kontrolą wszczepionych wcześniej sztucznych urządzeń stymulujących i defibrylujących.

Poradnia obsługiwana jest przez lekarzy oddziału kardiologii.