Jeśli mieszkasz w województwie pomorskim? Jesteś aktywny zawodowo? Masz zdiagnozowaną chorobę układu krążenia przeszedłeś incydent kardiologiczny lub przechorowałeś Covid-19? Możesz wziąć udział w bezpłatnym programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. bierze udział w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej, który jest częścią projektu pn. „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”. Głównym celem programu jest zmniejszenie niekorzystnych skutków chorób układu krążenia oraz prewencja incydentów kardiologicznych. Program przewiduje działania mające na celu zapewnienie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych.

Każda osoba zakwalifikowana do programu zostanie objęta indywidualnym planem rehabilitacji prowadzonym przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Działania w ramach kompleksowej rehabilitacji kardiologicznych obejmują m.in.:

  • konsultacje lekarza kardiologa,
  • badania diagnostyczne,
  • warsztaty edukacyjne,
  • sesje aktywności fizycznej,
  • indywidualne konsultacje z psychologiem czy dietetykiem.

Z programu skorzystać mogą mieszkańcy województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej (mężczyźni: 18-64 r.ż. oraz kobiety: 18-59 r.ż.), którzy mają zdiagnozowaną chorobę układu krążenia lub przeszli incydent kardiologiczny. Programem objętych zostanie 10 742 osób zamieszkujących województwo pomorskie (w tym 1 800 osób po incydencie kardiologicznym oraz 1 242 osoby po przebyciu COVID-19). Udział w programie trwa 6 miesięcy i jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o kontakt z Opiekunem Pacjenta

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. 517 882 536 pon.-pt. 8.00-15.00

302576621 495083975954693 864821668251615746 n

Lista pozostałych ośrodków realizujących projekt na terenie województwa pomorskiego:

Lista ośrodków realizujących projekt

Więcej informacji dostępnych:

Program kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej jest częścią projektu pn. „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizatorem programu jest COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.