Oddział Dzienny Chemioterapii

Oddział Dzienny Chemioterapii prowadzi leczenie chorych onkologicznych w trybie jednodniowym, tzn pacjent otrzymujący leczenie w tym samamym dniu wypisywany jest do domu.

Oddział posiada 12 stanowisk do podawania chemioterapii, rozmieszczonych w trzech klimatyzowanych boksach i dysponuje najnowszym sprzętem do podawania cytostyków.

Pacjenci do dyspozycji mają aneks kuchenny, biblioteczkę, darmową tv, wi-fi oraz zapewnione mają wyżywienie

Nad przebiegiem chemioterapii   i stanem pacjentów czuwa wykwalifikowany personel medyczny.

Personel

 • Małgorzata Marczewska - Skrodzka - poradnia i oddział

                               Specjalista Onkologii Kliniczenej

 • dr Tomasz Polec - poradnia

Specjalista Chirurgii Ogólnej/ Specjalista Chirurgii Onkologicznej

 • Renata Kurek - Szewczyk - poradnia i oddział

Specjalista Onkologii klinicznej i Chemioterapii Nowotworów, Lekarz Chorób płuc

 

 • Michał Dec - poradnia

Specjalista Radioterapii Onkologicznej

 • dr Anna Kowalczyk - poradnia

Onkolog Kliniczny, Radioterapeuta

 

 • piel. Katarzyna Skwierawska
 • piel. Izabela Jakusz
 • Specjalista Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • piel.Mirosława Szultk

                               w trakcie specjalizacji internistycznej

 • piel. Grażyna Brozis - Sygieda

                               Specjalista Pielęgniarstwa Internistycznego

 • Joanna Rusinowska

                               mgr pielęgniarstwa

 • Iwona Wiatr

                               sekretarka medyczna

 • Maria Prabucka

                               pracownik gospodarczy

 • Angelika Gruchała

                               pracownik gospodarczy

Każdy pacjent rozpoczynający chemioterapię otrzymuje poradnik dotyczacy postepowania w przypadku wystąpienia powikłań związanych z przyjmowaniem chemioterapii.

Oddział prowadzi badania kliniczne:

BADANIE 1-MK-3475-585

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne III fazy

oceniające stosowanie pembrolizumabu( MK-3475) w skojarzeniu z chemioterapią (XP lub FP) w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią (XP lub FP) jako leczenie neoadjuwantowe/ adjuwantowe u pacjentów z gruczolakorakiem żołądka oraz połączenia przełykowo-żołądkowego (GEJ) (KEYNOTE-585)

BADANIE 2 - MK- 3475-564

Randomizowane badanie kliniczne III fazy, z zastosowaniem metody podwójnie zaślepionej próby, z grupą kontrolną placebo doyczące stosowania pembrolizumabu (MK) - jako monoterapii w leczeniu adjuwantowym nowotworu nerki po nefrektomii ( KEYNOTE-564)

BADANIE 3- MK- 3475-811

Badanie III fazy z randomizacją, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, porównującej Transtuzumab w skojarzeniu z chemioterapią i Pembrolizamabem do Transtuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią i placebo, jako leczenie pierwszej lini u uczestników z HER2- dodatnim zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego (KEYNOTE 811).

Międzynarodowe badanie fazy III prowadzone w różnych regionach z zastosowaniem metody randomizacji i podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, oceniające durwalumab w skojarzeniu z gemcytabiną i cisplatyną w terapii pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi dróg żółciowych (TOPAZ-1)

W strukturach Oddziału działa również Poradnia Onkologiczna.

Podstawowym zadaniem Poradni Onkologicznej jest diagnostyka i kwalifikacja chorych do leczenia.

Do Poradni Onkologicznej nie jest wymagane skierowanie. Poradnia Onkologiczna bierze udział w Programie NFZ i Ministerstwa Zdrowia w zakresie Szybkiej Terapii Onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Realizowane są diagnostyczne pakiety onkologiczne (wstępny i pogłębiony) w ścisłej współpracy z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, Pracownią Patomorfologii i Pracownią Endoskopową.

Po ustaleniu rozpoznania w Poradni Onkologicznej planujemy leczenie onkologiczne, wykonujemy zabiegi operacyjne w ramach chirurgii onkologicznej, chirurgii urologicznej, ginekologii.

GODZINY PRACY PORADNI
Poniedziałek:  10:00-15:00
Wtorek:  10:00-15:00
Środa:  10:00-15:00
Czwartek:  10:00-19:00
Piątek:  10:00-15:00

 W Przyszpitalnej Poradni Onkologicznej rocznie udziela się blisko 7000 porad specjalistycznych.

Zajmujemy się rozpoznawaniem, leczeniem i kontrolą po leczeniu wszystkich chorób nowotworowych, a w szczególności:

 • raka piersi
 • raka płuca
 • nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi 
 • rak narządu rodnego
 • nowotwór jelita grubego
 • nowotworów urologicznych 
 • nowotworów skóry 
 • nowotworów kości i tkanek miękkich

 

Porad udzielają specjaliści:

 • radioterapeuci onkologiczni
 • onkolodzy kliniczni 
 • chirurdzy onkologiczni