Pacjenci Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. mogą korzystać z opieki duszpasterskiej duchownego zgodnie z większościowym wyznaniem ludności zamieszkałej w Kościerzynie i powiecie kościerskim, tj. rzymskokatolickiego, wyznania grekokatolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego.

 

Dla pacjentów wyznania dominującego tj. rzymsko-katolickiego zapewniamy kaplicę szpitalną, czynną całodobowo oraz zatrudniony jest kapelan szpitalny.

Ks. Wiesław Badaszek

Tel. Wew. 01 27

Kom. 782 842 467

KAPLICA SZPITALNA p.w. Miłosierdzia Bożego znajduje się na poziomie -1 Szpitala (budynek główny).

W kaplicy odprawiana jest Msza Święta:

wtorek-sobota godz. 16:30

niedziela 7:15, 9:00 i 16:30 (w lipcu i sierpniu 7:15 i 9:00)

W ostatni poniedziałek każdego miesiąca sprawowana jest Msza Święta w intencji zmarłych pacjentów Hospicjum Stacjonarnego. Pozostałe Poniedziałki są dniami, w których nie jest odprawiana Msza Swięta i stanowią dzień wolny od pracy księdza kapelana.

Możliwość spowiedzi w kaplicy 30 min przed każdą Mszą Św.

Każdy chory ma możliwość przyjęcia komuni świętej i sakramentu chorych na wszystkich oddziałach podczas tzw. obchodu duszpasterskiego.

Ksiądz Kapelan na terenie szpitala jest dyspozycyjny (dla pacjentów i ich rodzin oraz personelu) od wtorku do niedzieli w godz 10:00 – 18:00.


Pacjenci innych wyznań mają możliwość kontaktu ze wskazanym przez siebie duchownym. W szpitalu opracowano wykaz wyznań oraz danych kontaktowych do porozumiewania się z duchownymi dla wyznania dominującego i mniejszości wyznaniowych. Wykaz znajduje się w każdym oddziale szpitalnym na tablicy informacyjnej.

Szczegółowych informacji dotyczących posługi duszpasterskiej udziela personel medyczny każdego oddziału.

               

WYKAZ WYZNAŃ ORAZ DANYCH KONTAKTOWYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DUCHOWNYMI

Kościół Rzymskokatolicki

 

 

 

Ks. Wiesław Badaszek

Tel. Wew. 01 27 (od wt.-ndz. 10:00-18:00)

Kom. 782 842 467

 

Kościół Rzymskokatolicki

Parafia Chrystusa Króla Wszechświata

 

 

Ks. Michał Mazurek

ul. Gdańska 8,Dzierżążno
Tel. 58 681 24 21 (cała dobę)

 

Kościół Prawosławny Św. Mikołaja

 

 

ul. Traugutta 45 Gdańsk

Tel. 58 341 95 30 ( w godzinach 800-1500)

 

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

 

 

ul. Krasickiego 32 Gdynia

Tel. 85 6204803 (cała dobę)

 

Kościół Chrześcijan Baptystów Polski

 

 

ul. Karpacka 3a Gdynia

Tel. 58 621 8055 (cała dobę)

 

Kościół Nowopolski

 

 

ul. Akacjowa 50/50a Gdynia

Tel. 58 321 94 01 ( w godzinach 800-1500)

 

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa

ul. Abrahama 17a

80-980 Gdańsk

tel. 601631535

Kościół Zielonoświątkowy

Zbór w Kościerzynie

 

 

Pastor Arkadiusz Rachwalski

ul. Rynek 14

kom. 506 460 366

 

Świadkowie Jehowy 

Komitet Łączności ze Szpitalami

 

 

 

Stanisław Wróbel

kom.728 256 077

 

Ryszard Kijak

kom. 782 207 305