Pracownia rentgen diagnostyki zabiegowej działa 24 godziny  na dobę 7 dni w tygodniu prowadząc dyżur „zawałowy”. Codziennie wykonywanych jest od 10 do 15 zabiegów koronarografii i angioplastyki.

Pacjent powinien zgłosić się do rejestracji centralnej Szpitala i zapisać się na wizytę kwalifikującą do koronarografii. Kwalifikacje odbywają w każdy czwartek w godzinach 11.00-13.00. Po uzyskaniu kwalifikacji do koronarografii wyznaczony zostaje termin hospitalizacji w ciągu 2 tygodni. Hospitalizacja trwa od 2 do 3 dób.    

Pracownia obsługiwana jest przez lekarzy oddziału kardiologii.