Rejestracja do poradni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 13:00 osobiście lub telefonicznie pod nr 58 687 19 63 

Warunkiem rejestracji jest posiadanie skierowania od lekarza POZ lub lekarza specjalisty.