Rejestracja do poradni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 14:30 osobiście lub telefonicznie pod nr 58 687 19 09 

Warunkiem rejestracji jest posiadanie skierowania od lekarza POZ lub lekarza specjalisty.

Pacjent jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania do 14 dni od dnia rejestracji, w przeciwnym wypadku nastąpi wykreślenie z listy oczekujących.