DLA PACJENTA - ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI

Instrukcja dot. przygotowania do badań laboratoryjnych

> Krew najlepiej pobrać rano w godz. 7:15-10:00 - ze względu na zmienność dobową wielu parametrów
> Na czczo, 12-14 godzin po lekkiej kolacji dnia poprzedniego (rano, przed badaniem, dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody bez dodatków)
> Po przespanej nocy, nie po intensywnym wysiłku fizycznym lub stresie psychicznym
> Przez kilka dni przed badaniem należy zachować zwykłą dietę, unikając ciężkostrawnych potraw i  alkoholu oraz  intensywnego wysiłku fizycznego
> W przypadku stosowania leków, pacjent  powinien  skonsultować z lekarzem czas ich zażycia w dniu pobrania, w innym przypadku powinien przyjąć leki o zwykłej porze
> Po przyjściu do laboratorium należy odpocząć przez około 15 min
> Jeśli występują odstępstwa od wymienionych powyżej zasad, należy zgłosić je w laboratorium podczas rejestracji pacjenta
> W przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszcza się przed badaniem podanie posiłku i napojów i taki fakt należy zgłosić w laboratorium podczas rejestracji pacjenta.

BADANIE OGÓLNE MOCZU - Instrukcja dla pacjenta

> Do badań rutynowych najlepiej oddać mocz poranny, to znaczy pierwszy po nocnym odpoczynku
> Dzień przed badaniem zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych
> U kobiety nie powinno się wykonywać badania w czasie menstruacji
> Bezpośrednio przed badaniem należy dokładnie umyć okolicę cewki moczowej
> Pierwszą porcję moczu odrzucić, a następną porcję ze środkowego strumienia oddać do pojemnika jednorazowego użytku (pojemnik do uzyskania w laboratorium lub aptece)

> Niedopuszczalne jest dostarczanie próbek moczu w pojemnikach szklanych!
> Pojemnik po dokładnym zamknięciu należy opisać z boku imieniem i nazwiskiem pacjenta
> Mocz należy dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin
> Dopuszcza się pobranie moczu od małych dzieci i niemowląt do specjalnych woreczków zakupionych w aptece. Po dokładnym umyciu okolicy cewki moczowej i odbytu dziecka  przykleić woreczek do skóry.

Jak najszybciej po pobraniu odkleić woreczek, zabezpieczyć go i dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin.

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU - instrukcja dla pacjenta

> Do przeprowadzenia dobowej zbiórki moczu będą  potrzebne dwa pojemniki jednorazowego użytku, dostępne w laboratorium lub aptece:

> duży o pojemności 2-3 litrów
> mały o pojemności 100 ml

> W celu przeprowadzenia dobowej zbiórki moczu należy starannie zbierać wszystkie porcje moczu do dużego pojemnika w okresie 24 godzin (np. od godz. 7:00 do godz.7:00 dnia następnego)
> W dniu rozpoczęcia zbiórki, pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do toalety - odrzucić
> Każdą kolejną porcję moczu w całości dodać do dużego pojemnika, który należy przechowywać w chłodnym miejscu (w temperaturze lodówki)
> Zbiórkę  zakończyć dnia następnego o tej samej godzinie, o której ją rozpoczęto, a oddany  mocz, będzie ostatnią porcją moczu, dodaną do dużego pojemnika
> Po zakończeniu zbiórki, należy dokładnie wymieszać całą zawartość dużego pojemnika i odczytać objętość moczu ze skali
> Odlać do małego pojemnika  około 50-100 ml moczu, opisać pojemnik  imieniem i nazwiskiem pacjenta, zapisać całkowitą objętość zebranego moczu oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.
> Mały pojemnik z moczem dostarczyć do laboratorium w ciągu dwóch godzin
> Ważne jest dokładne zebranie całej ilości moczu wydalonego w okresie 24 godzin – jeśli zbiórka nie zostanie przeprowadzona prawidłowo badanie traci wartość diagnostyczną i należy je powtórzyć w innym terminie.
> Dzień przed badaniem zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych, nie powinno się wykonywać badania u kobiety w czasie menstruacji.
> Podczas prowadzenia dobowej zbiórki moczu należy zachować ogólnie przyjęte zasady higieny.

POSIEW MOCZU - instrukcja dla pacjenta:

> Umyć ręce wodą z mydłem
> Dokładnie umyć okolice cewki moczowej, osuszyć je jałowym wacikiem (NIE UŻYWAĆ RĘCZNIKA)
> Pierwszą porcję moczu oddać do toalety, a następnie środkowy strumień do jałowego pojemnika (do uzyskania w laboratorium lub aptece).
> Przy pobieraniu moczu nie dotykać wewnętrznej powierzchni pokrywki i pojemnika
> Pojemnik po dokładnym zamknięciu należy opisać z boku imieniem i nazwiskiem pacjenta
> Jak najszybciej dostarczyć pobrany materiał do laboratorium (czas transportu nie powinien przekraczać dwóch godzin).

DOBOWA ZBIÓRKA MOCZU NA UTRATĘ WAPNIA I FOSFORANÓW - instrukcja dla pacjenta

> Do przeprowadzenia dobowej zbiórki moczu będą  potrzebne:

> duży  pojemnik jednorazowego użytku o pojemności 2-3 litrów
> mały pojemnik  jednorazowego użytku o pojemności 100 ml
> 10 ml 6 M roztworu kwasu solnego – dla dorosłych
> 5 ml 6 M roztworu kwasu solnego – dla dzieci

Pojemniki jednorazowego użytku oraz roztwór kwasu solnego można otrzymać w laboratorium.

UWAGA !
Roztwór kwasu solnego jest substancją żrącą, należy zachować ostrożność i postępować zgodnie z instrukcją oraz chronić przed dziećmi.

> W celu przeprowadzenia dobowej zbiórki moczu należy starannie zbierać wszystkie porcje moczu do dużego pojemnika w okresie 24 godzin (np. od godz. 7:00 do godz.7:00 dnia następnego).
> W dniu rozpoczęcia zbiórki, pierwszą poranną porcję moczu należy oddać do toalety- odrzucić.
> Każdą kolejną porcję moczu w całości dodać do dużego pojemnika, który należy przechowywać w chłodnym miejscu (w temperaturze lodówki).
> Do pierwszej porcji moczu należy wlać całą ilość roztworu kwasu solnego i ostrożnie wymieszać zawartość pojemnika.
> Po dodaniu każdej kolejnej porcji moczu do pojemnika, należy zawsze dokładnie wymieszać jego zawartość.
> Zbiórkę  zakończyć dnia następnego o tej samej godzinie, o której ją rozpoczęto, a oddany  mocz, będzie ostatnią porcją moczu dodaną do dużego pojemnika.
> Po zakończeniu zbiórki należy dokładnie wymieszać całą zawartość dużego pojemnika i odczytać objętość moczu ze skali.
> Odlać do małego pojemnika około 50-100 ml moczu, opisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta, zapisać całkowitą objętość zebranego moczu oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.
> Mały pojemnik z moczem dostarczyć do laboratorium w ciągu dwóch godzin.
> Ważne jest dokładne zebranie całej ilości moczu wydalonego w okresie 24 godzin – jeśli zbiórka nie zostanie przeprowadzona prawidłowo badanie traci wartość diagnostyczną i należy je powtórzyć w innym terminie.
> Podczas prowadzenia dobowej zbiórki moczu należy zachować ogólnie przyjęte zasady higieny.

12-to GODZINNA ZBIÓRKA MOCZU NA LICZBĘ ADDISA - instrukcja dla pacjenta

> Do przeprowadzenia dobowej zbiórki moczu będą potrzebne dwa pojemniki jednorazowego użytku, dostępne w laboratorium lub aptece:

> duży o pojemności 2-3 litrów,
> mały o pojemności 100 ml.

> W celu przeprowadzenia 12-godzinnej zbiórki moczu, należy starannie zbierać wszystkie porcje moczu do dużego pojemnika w okresie 12 godzin.  
> W dniu rozpoczęcia zbiórki, między godziną 18:00-19:00, należy oddać pierwszą porcję moczu do toalety i zanotować godzinę.
> Każdą kolejną porcję moczu w całości dodać do dużego pojemnika, który należy przechowywać w chłodnym miejscu (w temperaturze lodówki).
> Zbiórkę  zakończyć  po 12 godzinach, a oddany wówczas mocz, będzie ostatnią porcją  dodaną do dużego pojemnika.
> Po zakończeniu zbiórki, należy dokładnie wymieszać całą zawartość dużego pojemnika i odczytać objętość moczu ze skali.
> Odlać do małego pojemnika około 50-100 ml moczu, opisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta, zapisać całkowitą objętość zebranego moczu oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.
> Mały pojemnik z moczem dostarczyć do laboratorium w ciągu dwóch godzin.
> Ważne jest dokładne zebranie całej ilości moczu wydalonego w okresie 12 godzin – jeśli zbiórka nie zostanie przeprowadzona prawidłowo badanie traci wartość diagnostyczną i należy je powtórzyć w innym terminie.
> Dzień przed badaniem zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych, nie powinno się wykonywać badania u kobiet w czasie menstruacji i 2 dni po niej, nie należy drastycznie zmieniać diety i ograniczać wysiłku fizycznego.
> Zaleca się ograniczenie ilości płynów przyjmowanych po kolacji, co pozwala na odpowiednie zagęszczenie moczu.
> Podczas prowadzenia dobowej zbiórki moczu należy zachować ogólnie przyjęte zasady higieny.

BADANIE KAŁU - instrukcja dla pacjenta

> Specjalny pojemnik do kału zaopatrzony w łopatkę dostępny jest w laboratorium lub w aptece.
> Z kilku miejsc (o różnym nietypowym wyglądzie, strukturze i barwie, z obecnością ropy, śluzu i/lub krwi) należy pobrać łopatką porcję kału wielkości minimum orzecha laskowego i umieścić w pojemniku.
> Pojemnik opisać imieniem i nazwiskiem pacjenta.
> Do czasu dostarczenia do laboratorium próbkę przechowywać w chłodnym miejscu (w temperaturze lodówki).
> Przed badaniem ogólnym kału ważne jest, aby pacjent dnia poprzedniego, spożył posiłki zawierające mięso, skrobię i tłuszcz.
> Badań na obecność krwi utajonej w kale nie wykonuje się u kobiet podczas miesiączki, w przypadku krwawiących hemoroidów, po spożyciu alkoholu oraz w czasie leczenia salicylanami i preparatami żelaza.
> Na badanie parazytologiczne w kierunku obecności cyst lub jaj pasożytów należy dostarczyć 3 próbki kału, w odstępach  2-3 dniowych.

BADANIE NASIENIA - instrukcja dla pacjenta

> Przed badaniem należy zachować 2 -7 dni wstrzemięźliwości płciowej.
> Bezpośrednio przed badaniem dokładnie umyć okolice ujścia cewki moczowej wodą i mydłem.
> Nasienie na badanie ogólne należy oddać w całości do pojemnika jednorazowego użytku (pojemnik można nabyć w laboratorium lub aptece); niedopuszczalne jest pobranie nasienia do prezerwatywy ze względu na zawartość środków plemnikobójczych.
> W przypadku posiewu nasienia wymagane jest odrzucenie pierwszej porcji materiału.
> Przy oddawaniu nasienia nie dotykać wewnętrznej powierzchni pokrywki i pojemnika.
> Pojemnik opisać imieniem i nazwiskiem, podać czas abstynencji seksualnej oraz datę i godzinę oddania nasienia.
> Nasienie dostarczyć do laboratorium w ciągu 30 min. z zachowaniem temperatury transportu w granicach 20-37°C.
> Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad, należy zgłosić w laboratorium podczas rejestracji pacjenta.

Niekorzystny wpływ na wartość badania mogą  mieć następujące czynniki: przemęczenie, spożywanie alkoholu, infekcje z gorączką, antybiotykoterapia, zbyt długa abstynencja seksualna i  należy je  uwzględnić podczas  ustalania terminu wykonania badania nasienia.