„Pomorskie Wspiera”

Samorząd Województwa Pomorskiego w trosce o zdrowie mieszkańców regionu rozpoczął realizację projektu pn.: „Pomorskie Wspiera”.

Ideą projektu jest przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19 poprzez objęcie wsparciem 3000 mieszkańców województwa pomorskiego, którzy:

  • przeszli zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy) oraz,
  • osób będących szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby, które jednocześnie są zagrożone wykluczeniem społecznym, przede wszystkim: seniorów (po 60 r.ż.), osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi.

W ramach programu „Pomorskie Wspiera” funkcjonuje Centrum Informacyjno-Koordynacyjne VOLONTARIUS , które odpowiada za prawidłową realizację programu i wsparcie w zakresie organizacji pomocy dla uczestników projektu.

218111245_4327825183906954_6093996101342092958_n.jpg241419957_588810945478612_1859072414710934400_n.jpg

 

Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie zostanie opracowany Indywidualny Plan Wsparcia, dostosowany do potrzeb uczestnika w zakresie liczby i rodzaju form wsparcia.

Dla uczestników projektu zapewniono kompleksowe wsparcie, w ramach którego istnieje możliwość:

  • skorzystania ze wsparcia psychologicznego- w formie teleporady;
  • skorzystania z porad fizjoterapeutycznych- realizowanych w domu pacjenta;
  • otrzymania pomocy w codziennych czynnościach, świadczonej przez wolontariusza,
  • skorzystania z profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom.

Do projektu można zgłosić się:

  • telefonicznie w godzinach 7.30 – 15.00; nr tel. 58 686 0347 / 58 686 01 00;
  • mailowo: cik [AT] szpital-koscierzyna [DOT] pl, podając numer telefonu, pod którym CIK może skontaktować się z osobą zainteresowaną udziałem w projekcie;

lub

  • osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00; adres: Centrum Informacyjno-Koordynacyjne Volontarius, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (Blok A), ul. Piechowskiego 36.

Prowadzona jest rekrutacja dla osób zainteresowanych wsparciem akcji. Poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby wspólnie z nami działać na rzecz realizacji założeń projektu „Pomorskie Wspiera” podejmując działania społeczne w formie indywidualnej pomocy na rzecz osób potrzebujących i znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej. 

Współpracujemy również z podmiotami: Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa 6. Integracja, działanie 6.2. Usługi społeczne, poddziałanie: Rozwój usług społecznych).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://cik-volontarius.pl/