SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Świadczenia w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i izbach przyjęć udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. SOR Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. udziela świadczeń zdrowotnych blisko 22 tys. osobom rocznie.
 
Do stanów zagrożenia życia i zdrowia zaliczamy między innymi:
 • utratę przytomności;
 • drgawki;
 • zaburzenia świadomości;
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasiloną duszność;
 • nagły, mocny ból brzucha;
 • uporczywe wymioty;
 • gwałtowny, nagły poród;
 • ostre reakcje uczuleniowe będące skutkiem zażycia leku, ukąszenia, użądlenia;
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
 • rozległe oparzenia;
 • udar cieplny;
 • wyziębienie organizmu;
 • porażenie prądem;
 • podtopienie;
 • agresję spowodowaną chorobą psychiczną;
 • dokonaną próbę samobójczą;
 • upadek z dużej wysokości;
 • rozległą ranę będącą efektem urazu;
 • urazy kończyn dolnych nie pozwalające na samodzielne poruszanie się.
Pomoc w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) obejmuje również świadczenia, które wymagają szybkiej diagnostyki i leczenia. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. SOR nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.
 
JAK PRZYJMUJE SOR
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nie obowiązuje kolejność zgłoszeń według czasu przybycia. To profesjonalista medyczny Triażysta (nie pracownik rejestracji) decyduje na podstawie stanu zdrowia pacjentów o kolejności przyjęcia.
Od 01.07.2021r. obowiązuje system rejestracji TOP SOR. Czas oczekiwania na przyjęcie przez specjalistę uzależniony jest od stopnia zagrożenia życia i zdrowia. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt pozwalający na wykonanie praktycznie każdego pilnego zabiegu ratującego życie, dlatego też w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby, wymagające natychmiastowej pomocy medycznej.
Na czas całkowitego pobytu na Oddziale Ratunkowym wpływa wiele rzeczy tj. kompleksowa diagnostyka pacjenta, pobranie próbek i realizacja badań, konsultacje jak również obserwacja pacjenta. Podczas pobytu na SOR pacjent może być po diagnostyce skierowany na odpowiedni oddział szpitala, na obserwację lub wypisany do domu.
 
 
 
Zasady pracy SOR wyd 3 2021 1
 
 
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Zasady kierowania z SOR do NOCh wyd 3 2021
 

Poniżej przedstawiamy ważne dane kontaktowe w przypadkach konieczności nagłego zgłoszenia się do Szpitala.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.

ul. A. Piechowskiego 36 Kościerzyna

tel. 58 686 02 10

Pomoc doraźna w nagłych stanach psychiatrycznych

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.

Centrum Zdrowia Psychicznego

tel. 58 686 0777

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży 

ul. A. Piechowskiego 36 Kościerzyna

tel. 58 686 07 10

lub

ul. Szpitalna 36 Dzierżążno

tel. 58 687 19 31

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.

tel. 58 686 02 00 lub 887 780 152

Izba Przyjęć

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o.

tel. 58 686 02 00

Inne ważne kontakty:

Informacje o dyżurach Aptek

Harmonogram Dyżurów Aptek Ogólnodostępnych 2022r. 

Teleporada pierwszego kontaktu

www.gov.pl/tpk (również w języku ukraińskim, rosyjskim) 

800 137 200

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - pomoc doraźna psychologiczna dla dzieci i młodzieży

brpd.gov.pl (również w języku ukraińskim, rosyjskim)

800 12 12 12

 

Samorząd Województwa Pomorskiego przygotował również specjalne wydanie Informatora o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych na terenie Trójmiasta i okolic w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim.

Informatory są dostępne do pobrania poniżej:

Informator o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych na terenie Trójmiasta i okolic wersja Polska

Informator o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych na terenie Trójmiasta i okolic wersja Rosyjska

Informator o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych na terenie Trójmiasta i okolic wersja Ukraińska