Oddział Psychiatryczny i Poradnia Zdrowia Psychicznego funkcjonują w naszym Szpitalu od 2005 roku. Dysponujemy:

- 30-oma łóżkami w salach 2, 4 i 6-ścio osobowych,
- salą dziennego pobytu,
- salą terapii zajęciowej,
- patio z ogródkiem pielęgnowanym przez pacjentów.

Oddział jest przyjazny, kameralny, komfortowo wyposażony, spełnia wymogi sanitarne. Oferujemy pomoc w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji zaburzeń psychicznych w ramach posiadanej umowy z NFZ, w szczególności:

- zaburzenia psychotyczne, z nastroju,
- zaburzenia lękowe i zaburzenia adaptacyjne związane ze stresem,
- zaburzenia osobowości,
- zaburzenia odżywiania się,
- zaburzenia psychiczne wielu podeszłego w tym zespoły otępienne,
- zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, w tym leczenie zespołów abstynencyjnych, wprowadzenie do leczenia odwykowego.

Pacjenci objęci są dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości programem terapeutycznym. Naszym pacjentom oferujemy:

- farmakoterapię,
- psychoterapię,
- lizajęcia psychoedukacyjne,
- społeczność terapeutyczną,
- terapię zajęciową,
- interwencje kryzysowe,
- terapię podtrzymującą i wspierającą.

Bycie częścią Szpitala wielospecjalistycznego daje możliwość konsultacji lekarzy innych specjalizacji oraz specjalistycznej diagnostyki medycznej.

Oferujemy pacjentom pomoc socjalną we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej.