Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z. o.o. 
ogłasza pisemny przetarg 

  1. Na najem  pomieszczeń  :   o łącznej powierzchni 72,70 m2  w kompleksie budynków  Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Spółka z o.o.  usytuowanych na poziomie 0,00 bloku F   obejmujących następujące pomieszczenia:

          pomieszczenie nr 266 o pow.  11,7  m2,   nr 267 o pow.   3,8  m2 ,    nr 268 o pow.  18,30 m2            nr 269 o pow.   3,8  m2 ,   nr 270  o pow.    12,5  m2 ,     nr 271 o pow.  22,6 m2 ,

             z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności

- Warunki przetargu

- Druk oferty przetargowej

- Wzór umowy najmu 

WYNIK

Ogłoszenie o wyniku