Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy

 

tablica 60x40 cm

 

Zakupiony w ramach umowy sprzęt będzie wykorzystywany do wykonywania badań:

●pacjentek w każdym wieku ze skierowaniami od lekarza

●bez skierowania w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi pacjentkom w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały mammografii.