logo mateusz buszman eu

Nazwa projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Okres realizacji projektu Edycja I : od  01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

Okres realizacji projektu Edycja II : od  01.05.2020 r. do 31.08.2021 r.  

   Zał. 11 Plakat Informacyjny mbuszman Zał. 11 Plakat Informacyjny mbuszman