logo mateusz buszman eu

Nazwa projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Okres realizacji projektu: od  01.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Zał. 11 Plakat Informacyjny mbuszman