Stowarzyszenie Na Rzecz Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej z Pododdziałem Neurologicznym Placówka w Dzierżążnie o nazwie: „RĘKA W RĘKĘ.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

        Celem Stowarzyszenia jest stworzenie optymalnych możliwości powrotu dzieci do zdrowia, mając     na względzie sprzęt rehabilitacyjny oraz warunki bytowe.

  1. promocja i organizacja wolontariatu
  2. inicjowanie działalności mającej na celu upowszechnianie działalności rehabilitacyjnej
  3. działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych
  4. działalność charytatywna
  5. doposażenie oddziału w sprzęt rehabilitacyjny w niezbędny sprzęt medyczny, aparaturę, sprzęt edukacyjny oraz zgłaszane inne potrzeby.