Aktualności

Szpital Specjalistyczny w Kościerzy­nie wzbogacił się o nowy sprzęt. Pracownia Kardiologii Inwazyjnej otrzymała nowo­czesny ultrasono­graf. Urządzenie pozwala na zdiag­nozowanie stanu pacjenta pop­rzez wykonanie USG naczyń wieńcowych.

Czytaj więcej...

W Szpitalu Specjalistycznym w Koście­rzynie uruchomiono kriokomorę. To urzą­dzenie do zabiegów, w których wyko­rzystuje się bardzo niską temperaturę.

Czytaj więcej...

Kolejną specjalistyczną operację wykonali chirurdzy z kościerskiego szpitala. Tym razem wykonano fundoplikację laparo­skopową sposobem Nissena. W ten sposób oddział chirurgii kierowany przez dr Romana Marczewskiego rozszerzył gamę operacji laparoskopowych.

W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie rozpoczęto wdrażanie nowoczesnej metody leczenia chorób reumatologicznych. Kościerska placówka jest drugą po Wojewódzki Zespole Reumatologicznym w Sopocie w województwie pomorskim, która stosuje nowe leki.

Czytaj więcej...