Aktualności

Pragniemy poinformować, iż w ramach projektu „MODEL DOM– skalowanie innowacji społecznej” realizowany przez Partnerstwo w składzie: DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Lider) oraz FUNDACJĘ WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY (Partner), został nam powierzony Grant  pn. „MODEL DOM w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp.z o.o." w wysokości 79 950 zł . Jesteśmy jedyną placówką w województwie pomorskim, której udało się uzyskać ten grant.

Model Dom koncentruje się na dostarczeniu opiekunom dzieci z chorobą nowotworową nowych narzędzi, które umożliwią wykorzystanie zasobów własnej rodziny i najbliższego otoczenia w pracy z dzieckiem onkologicznym, a w konsekwencji pomogą również dziecku. Głównym elementem projektu jest wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości lokalnych pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych oraz nauczycieli na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne rodzin, które borykają się z tym problemem.

PHOTO 2023 01 31 12 36 28

Pierwszym etapem będzie praca z rodziną w placówce medycznej, mająca na celu przygotowanie do opuszczenia stałego lub tymczasowego szpitala oraz współpraca z psychologiem szpitalnym, który pracował z dzieckiem i jego opiekunem. Kolejnym krokiem będzie praca z rodziną w domu, opieka nad rodziną w początkowym okresie adaptacji oraz współpraca z psychologiem szpitalnym, który pracował z dzieckiem i jego rodziną, weryfikacja w środowisku rodzinnym wstępnej diagnozy, nawiązanie współpracy z lokalnym psychologiem/pedagogiem/terapeutą (w zależności od potrzeb), stopniowe przekazanie rodziny lokalnemu środowisku pod obserwacją psychologa szpitalnego. Etap kończy się przygotowaniem indywidualnego planu pracy opartego o zdiagnozowane zasoby dla rodziny objętej wsparciem. Końcową fazą projektu będzie praca rodziny w domu, jest to etap, w którym rodzina wdraża przygotowane rozwiązania przy współpracy z psychologiem lokalnym lub innym specjalistą, lokalnymi instytucjami wspierającymi rodziny/opiekunów pod opieką psychologa szpitalnego (ewentualne konsultacje, porady, wsparcie itd.), wdrażanie treningu kompetencji rodzicielskich lub treningu ekonomicznego. Realizowany również będzie monitoring zmiany postaw oraz umiejętności u rodziców/opiekunów dzieci.

Cele które pragniemy osiągnąć poprzez realizację grantu, to wzmocnienie roli i umiejętności opiekunów dzieci onkologicznych, które przyczyniają się do poprawy ich jakości życia w trakcie i po zakończeniu leczenia. Celem pośrednim będzie wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości lokalnych pracowników instytucji pomocy społecznej, psychologów, pedagogów, terapeutów, partnerów społecznych oraz nauczycieli i uczniów na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich opiekunów.

XXXI Światowy Dzień Chorego

 

W imieniu ks. Wiesława Badaszka naszego kapelana zapraszamy do udziału w jutrzejszej mszy świętej oraz poprzedzających ją modlitwach wszystkich pacjentów, ich najbliższych oraz personel szpitala.
msza
 
 
Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego każdego roku.
W tym dniu zwracamy uwagę wszystkich na potrzeby osób chorych. Zwiększamy świadomość na temat ich sytuacji - choroba może być trudnym doświadczeniem, ale jednocześnie jest to okazja do okazania miłości i wsparcia tym, którzy tego potrzebują.
 

„Wsparcie zespołów SOR w procesie poszukiwania rozwiązań organizacyjnych opartych na Lean Management ułatwiających pracę zespołowi i nienaruszających procedur medycznych we współpracy z Zespołami Roboczymi SOR oraz Konsultantem Medycyny Ratunkowej Województwa Pomorskiego” – to projekt, którego mieliśmy okazję być częścią. Zespół pracowników naszego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wchodzący w skład grupy roboczej: Roman Bielawa, Tomasz Aszyk, Jarosław Osypiuk, Marta Zielkie, Łukasz Roznerski, Joanna Cichosz brali udział w pracach nad wdrożeniem praktyk lean management w struktury kościerskiego SOR.

Lean to nowy rodzaj efektywności, nazywany „efektywnością przepływu”. Efektywność przepływu koncentruje się na ilości czasu, jaki jest potrzebny od zidentyfikowania potrzeby do jej zaspokojenia – jest obecnie jedną z najpowszechniejszych koncepcji zarządzania.

Pracownicy SOR to najszybciej wypalająca się grupa zawodowa, pracująca w wysoce zmiennych warunkach i z ogromną odpowiedzialnością za pacjentów. To zespół specjalistów skoncentrowanych na procedurach medycznych związanych z ratowaniem zdrowia i życia pacjentów. Projekt, którego pomysłodawcą jest Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku ma za zadanie wesprzeć ich w zakresie organizacji, zapewnienia płynności procesów i ich efektywności, co pozwoli im ułatwić ich pełną wyzwań pracę.

- W ramach naszych prac zespołowych przeprowadziliśmy dokładne analizy dotyczące rozkładu godzinowego obciążenia pacjentami w ciągu doby vs. dostępność lekarzy, stopy przyjęć, średni czas obsługi pacjenta oraz średni czas oczekiwania w zależności od triażu. Zbadaliśmy procentowe obciążenia pracą pracowników SOR czy wreszcie dokładnie przeanalizowaliśmy dane z raportów procesowych. Pogłębione analizy przyniosły oczekiwany skutek – opracowaliśmy i wdrożyliśmy zasady, które usprawniły proces przyjęcia pacjenta w SOR – mówił Tomasz Aszyk Pielęgniarz Oddziałowy SOR koordynujący kościerską grupę roboczą. 

- Prace grup były niezwykle konkretne – dodał Jarosław Osypiuk, kierownik ZRM – Świetnie było móc być częścią projektu, nad którym pracowali praktycy związani z SOR z innych szpitali w województwie pomorskim.

- Poszukujemy sposobów na ułatwienie i usprawnienie pracy zespołów Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych ponieważ są one wizytówką szpitala. Jesteście Państwo pierwszymi, którzy niosą sztukę lean managementu w ochronie zdrowia w naszym województwie, ale też w skali kraju. Jest to nasze duże, wspólne osiągnięcie – w szczególności Państwa – bardzo mocno zaangażowanych, biorących udział w warsztatach, którym udało się zaprojektować konkretne schematy postępowania – mówiła z okazji spotkania wieńczącego pierwszą część projektu, które odbyło się na koniec stycznia w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku Kamila Siwak Zastępczyni Dyrektora ds. Inwestycji i Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia.– Wspólne sukcesy należy świętować i dzisiaj jest ten dzień – dodała.

Ostatnich pięć lat to intensywny wzrost zainteresowania lean w SOR. Wdrożenie lean może zwiększyć wydajność SOR nawet o 30% i skrócić czas oczekiwania pacjentów o 50% co było kluczowe w momencie podejmowania decyzji o wdrożeniu projektu.

- O tym, że pewien kryzys na SOR się rozwija, przede wszystkim ze względów systemowych, wiedzieliśmy już w 2019 roku – wówczas powstał pomysł aby zorganizować konferencję poświęconą SOR. Dzisiejszy dzień jest zwieńczeniem pewnego etapu - będziemy nadal nie ustawać w próbach aby wywierać presję dotyczącą potrzebnych zmian, tak aby praca na SOR była efektywna, sprawna i przynosząca satysfakcję ale nie przeciążona. Jest to nasz cel nie tylko w oddziaływaniu do wewnątrz organizacji szpitalnej ale także na zewnątrz. – mówił Dyrektor Departamentu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk.

Cały projekt ma na celu wyeliminowanie błędów, które możemy popełnić w procesie przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi osobami – stawiamy na efektywne działanie, które ma przełożyć się na jeszcze lepszą obsługę pacjenta w SOR. Jasny proces przekłada się również na lepsze morale pracowników, które w efekcie wpływa na poprawę zaangażowania i dobrostanu pacjentów.   

 

Sponsorem projektu był Urząd Marszałkowski w Gdańsku.

Beneficjentami projektu były Szpitalne Oddziały Ratunkowe:

Copernicus Podmiot Leczniczy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku

Szpitale Pomorskie

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o. o.

IMG_0274
IMG_0197
IMG_0243
IMG_0261
IMG_0224
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

 
 
 

Finał Wielkiej Orkiestry Świętecznej Pomocy za nami! W zeszłą niedzielę w Kinie Remus w Kościerzynie mieliśmy okazję wesprzeć działania wolontariuszy i organizatorów. 

Nasi ratownicy medyczni - Michał Jereczek oraz Przemysław Choma przeprowadzili pokaz Ratownictwa Medycznego dla zgromadzonej publiczności. 

wosp8
wosp9
wosp7
wosp5
wosp1
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

- Spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem ze strony zebranej na sali publiczności. To niezwykle cieszy. Pełna sala ludzi, od których w sytuacji zagrożenia może zależeć czyjeś życie. W ramach pokazu przypomnieliśmy między innymi zasady udzielania pierwszej pomocy. Naszą rolą jest uświadamianie, że podstawowa pomoc jaką w sytuacji nagłej możemy dzielić poszkodowanemu jest absolutnie kluczowa, że nie ma sensu się bać. - mówił Michał Jereczek. 

- Co roku staramy się wspierać działania WOŚP jak możemy i zawsze jesteśmy otwarci na współpracę. Każdy kto odwiedza nasz szpital w Kościerzynie ale także placówkę zamiejscową w Dzierżążnie może łatwo zauważyć ogrom pomocy jaką na przestrzeni lat otrzymaliśmy ze strony Wielkiej Orkiestry - to specjalistyczne sprzęty medyczne za blisko 1.700.000,00 zł, które na co dzień służą naszym pacjentom, a za które jesteśmy niezwykle wdzięczni - dodała Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o. o. Marzena Mrozek. 

Tegoroczny finał cieszy szczególnie - udało się zebrać wysoką kwotę bo ponad 128,7 tys. zł. - To jest absolutny rekord, ponieważ zebraliśmy zdecydowanie więcej pieniędzy niż przed rokiem. Mieszkańcy naszego powiatu po raz kolejny pokazali, że mają wielkie serca i chętnie wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – stwierdził Jan Dittrich, dyrektor Kościerskiego Domu Kultury.

Przypominamy, że tegoroczna zbióka będzie przeznaczona na urządzenia pomagające skutecznie walczyć z sepsą - wysokospecjalistyczny sprzęt, który znacząco skraca czas włączenia celowanej antybiotykoterapii i zmniejsza śmiertelność u pacjenta:

  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych