Szpital w Kościerzynie otrzyma 11 mln na niwelowanie skutków COVID-19, modernizację budynków i doposażenie placówek w sprzęt rehabilitacyjny.

W dniu 13.07.2022r. Marzena Mrozek prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. w gabinecie marszałka Mieczysława Struka podpisała umowę o dofinansowanie projektów w ramach Działania 13.2 Ochrona zdrowia – REACT-EU.

P1000077

fot: Pomorskie.eu

W ramach umowy Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. otrzyma 11 mln zł na realizację projektu pt. Dostosowanie infrastruktury i sprzętu do możliwości realizowania wysokojakościowej obsługi pacjentów wymagających rehabilitacji, również w zakresie rehabilitacji powikłań po chorobie COVID-19. Projekt zakłada dostosowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku warsztatowo-magazynowym na potrzeby Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, dostosowanie i adaptację pomieszczeń Zakładu Rehabilitacji z zamiejscowym Działem Fizjoterapii w Dzierżążnie oraz wyposażenie obu lokalizacji Szpitala w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do wysokojakościowych usług rehabilitacyjnych w województwie pomorskim, również w zakresie rehabilitacji pacjentów z powikłaniami po chorobie Covid-19.

Konieczność rozwoju Zakładu Rehabilitacji w obu lokalizacjach poprzez zwiększenie jego powierzchni oraz zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu rehabilitacyjnego jest wynikiem zwiększającego się zapotrzebowania na świadczenia z zakresu rehabilitacji. W związku z pandemią Covid-19 odnotowuje się rosnącą liczbę pacjentów, u których konieczna jest rehabilitacja po przebytej chorobie. Determinuje to potrzebę dostosowania infrastruktury i sprzętu do możliwości realizowania wysokojakościowych usług rehabilitacyjnych.

Pierwsza część projektu dotyczy dostosowania pomieszczeń znajdujących się w budynku warsztatowo-magazynowym na potrzeby Zakładu Rehabilitacji w Placówce Kościerzynie, w tym opieki i rehabilitacji kardiologicznej KOS-ZAWAŁ. Prace remontowo adaptacyjne będą odbywały się w budynku wolnostojącym, nie zakłócając pracy oddziałów szpitala. Części ambulatoryjna Zakładu Rehabilitacji w Kościerzynie zostanie przeniesiona poza budynek główny szpitala, jednak wciąż pozostając w bliskim jego sąsiedztwie. Zostaną zaadoptowane pomieszczenia budynku warsztatowo-magazynowego. W ten sposób dodatkowo zwiększone zostanie bezpieczeństwo epidemiologiczne przez zminimalizowanie potrzeb poruszania się pacjentów ambulatoryjnych po placówce. Adaptacja budynku pozwoli zabezpieczyć obowiązujący reżim sanitarny.

Kolejnym elementem projektu jest dostosowanie i adaptacja pomieszczeń dedykowanych ambulatorium Zakładu Rehabilitacji z zamiejscowym Działem Fizjoterapii w Dzierżążnie. Wykonane zostaną prace rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne, a także roboty instalacyjne branży elektrycznej, technicznej i sanitarnej. Planowana jest również modernizacja wejść do budynków oraz z uwzględnieniem infrastruktury technicznej zwiększającej bezpieczeństwo.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny i sprzęt rehabilitacyjny wykorzystywany w obu lokalizacjach m.in. 8 bieżni rehabilitacyjnych, 4 szt. sprzętu do ćwiczeń metodą NEURAC z osprzętem, 3 szyny ruchu biernego kończyn dolnych, 6 wirówek kończyn, 4 aparaty do elektroterapii i terapii kombinowanej, 8 pakietów stołów rehabilitacyjnych z elektryczną zmianą wysokości, a także 2 aparaty do krioterapii ciekłym azotem, aparat wielofunkcyjny do fizykoterapii i 2 rowery rehabilitacyjne.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zdecydowanego obniżenia kosztów eksploatacyjnych obecnych urządzeń medycznych, poprawy efektywności zakładu oraz podniesienia komfortu użytkowania aparatury medycznej co w sposób bezpośredni przełoży się na jakość świadczenia usług. Inwestycje pozwolą wzmocnić odporność systemu ochrony zdrowia w regionie i skrócić czas oczekiwania na odbycie rehabilitacji leczniczej, również w wyniku przebycia choroby Covid-19. Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń oraz zakup nowoczesnego wyposażenia poprawi warunki i zwiększy komfort pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2023 roku.

Dofinansowanie projektów odbywa się w ramach Działania 13.2 Ochrona zdrowia – REACT-EU. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

292745164 555399226311299 5221906768795508843 n 3

Fot: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. - Marzena Mrozek Prezes Zarządu wraz z personelem Zakładu Rehabilitacji w Kościerzynie

Pisali o tym m.in.:

https://www.nowepomorze.pl/pomorze-home-page/pomorskie/3679-szpital-w-koscierzynie-i-copernicus-dostana-20-mln-zl-z-ue.html

https://www.koscierzyna24.info/wiadomosci/6063,11-mln-dofinansowania-na-rehabilitacje

https://pomorskie.eu/szpital-w-koscierzynie-i-copernicus-dostana-20-mln-zl-z-ue-na-walke-z-covid-19/

https://dziennikbaltycki.pl/dofinansowanie-pomorskich-szpitali-przeznaczono-kwote-az-20-milionow-zlotych-zdjecia/ar/c14-16492643

https://www.zawszepomorze.pl/20-mln-zl-z-unii-na-minimalizowanie-skutkow-pandemii-na-pomorzu

https://koscierzyna.naszemiasto.pl/szpital-w-koscierzynie-otrzymal-11-milionow-zlotych-na/ar/c14-8907765

https://expresskaszubski.pl/pl/11_wiadomosci/40946_nowy-sprzet-dla-szpitala-w-dzierzaznie---takze-dla-pacjentow-po-covid.html

https://koscierzyna.naszemiasto.pl/dofinansowanie-pomorskich-szpitali-przeznaczono-kwote-az-20/ar/c14-8908033

https://medycznegrono.pl/wydarzenia/pomorskie-beda-dodatkowe-srodki-na-niwelowanie-skutkow-covid-19