Rekrutacja trwa - kierunek Pielęgniarstwo cieszy się dużym zainteresowaniem.

Otwarcie nowej Filii Powiślańskiej Szkoły Wyższej umożliwiło kształcenie się na kierunku Pielęgniarstwo oraz podnoszenie kwalifikacji pielęgniarskich w Kościerzynie! Na ten moment już ponad 50 osób aplikowało składając dokumentację rekrutacyjną. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni.

Studia licencjackie

Pielęgniarstwo

 • 6 semestrów, tryb stacjonarny,
 • 2452 godzin zajęć teoretycznych –  odbywających się w czwartki, piątki, soboty, (sporadycznie niedziele),
 • 2300 godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej – realizacja wg harmonogramu dostosowanego do potrzeb studentów pracujących.

Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

 • sprawowania opieki pielęgniarskiej;
 • pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;
 • pomagania rodzinom i grupom społecznym;
 • organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.

Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych

 • 2 do 3 semestrów w zależności od profilu ukończonej szkoły pielęgniarskiej,
 • od 1181 do 2439 godzin zajęć (ogółem),
 • organizacja kształcenia praktycznego w ramach indywidualnego toku studiów,
 • możliwość zaliczenia udokumentowanego stażu zawodowego na poczet kształcenia praktycznego.

Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną oraz umiejętności:

 • sprawowania opieki pielęgniarskiej;
 • pomagania ludziom chorym i niepełnosprawnym;
 • pomagania rodzinom i grupom społecznym;
 • organizowania działań społeczeństw lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.

Studia magisterskie

Pielęgniarstwo

Studia adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Program kształcenia posiada profil praktyczny, który umożliwia dalszy rozwój naukowy konieczny do realizowania świadczeń zdrowotnych na wyższym poziomie.

Absolwent Kierunku Pielęgniarstwo II stopnia posiada:

 • specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych oraz deontologii wykonywania zawodu;
 • określać i wdrażać standardy profesjonalnej opieki,
 • organizować i nadzorować pracę własną, zespołu pielęgniarskiego i opiekę pielęgniarską,
 • wdrażać nowe techniki, metody i rozwiązania organizacyjne,
 • rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie w trudnych sytuacjach,
 • opracowywać założenia kadrowe,
 • rozpoznawać obszary prowadzenia badań naukowych w specjalności i aktywnie w nich uczestniczyć,
 • opracowywać i udzielać zindywidualizowane świadczenia w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się,
 • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny, jakości pielęgniarskiej.

Rekrutacja nadal trwa! Zachęcamy do zapisów

Rekrutacja online

kontakt tel. 883 849187

dziekanat_psw_koscierzyna [AT] powislanska [DOT] edu [DOT] pl

Pełna oferta edukacyjna Powiślańskiej Szkoły Wyższej znajduje się na stronie https://powislanska.edu.pl/.

O zapotrzebowaniu absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa w województwie pomorskim przekonuje chociażby ostatni spot Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku:

https://www.facebook.com/oipipgda/posts/pfbid0maQahFDYhh9YWaozfMWWBpjrvyxZcXomGtjkXpaigBSghXH1aMqunyxqNUUZJpH8l

Nie czekaj! Zapisz się już dziś na studia w PSW w Kościerzynie!

PSW Kościerzyna 1

Materiał promocyjny PWS