W dniu dzisiejszym pracownicy Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Centrum e-zdrowia agendę Ministerstwa Zdrowia  w ramach Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami wiązanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Spotkanie z ekspertami z Departamentu Wdrożeń Systemu e-zdrowia spotkało się dużym zainteresowaniem ze strony personelu szpitala. Zakres szkolenia obejmował zapoznanie uczestników z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym z  głównymi założeniami Internetowego Konta Pacjenta, e-recepty i e-skierowania, założeniami projektu e-recepty transgranicznej , Rejestrem Asystentów Medycznych i Elektroniczną Dokumentacją Medyczną.

Prowadzone szkolenia wpływają na poprawę jakości udzielanych przez szpital świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy naszych pracowników.

szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
szkolenie
Previous Next Play Pause
1 2 3
W albumie znajdują się zdjęcia ze szkolenia pracowników przeprowadzonego w dniu 12.02.2022r.