Starostwo Powiatowe w Kościerzynie przygotowało Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Kościerskim.

Informator zawiera aktualną bazę organizacji i podmiotów funkcjonujących na terenie Powiatu Kościerskiego, które udzielają świadczeń osobom z problemami zdrowia psychicznego ich rodzinom i otoczeniu. W publikacji mogą Państwo również znaleźć informacje o oferowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o. świadczeniach z zakresu opieki psychiatrycznej, psychologicznej i psychologicznoterapeutycznej.

Przewodnik jest dostępny również w wersji elektronicznej i został udostępniony na stronie internetowej Powiatu Kościerskiego zakładce zdrowie.

Plik do pobrania: Poradnik