4-GO MAJA (WTOREK) Szpital będzie udzielać świadczeń medycznych w trybie dyżurowym.

Informujemy, że w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. w zamian za przypadający w sobotę 1 maja 2021r., jako dzień ustawowo wolny od pracy wyznaczono 4 maja 2021

Oddziały szpitalne będą funkcjonowały jak w dzień wolny od pracy. Z kolei administracja, poradnie specjalistyczne i zakłady diagnostyczne będą nieczynne.