Osoby, które przechorowały Covid-19 dość często doświadczają pogorszenia stanu zdrowia po wyjściu z ostrej infekcji. Jak sobie radzić z zespołem postcovidowym?

Do polskich pacjentów trafił informator pt.: „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”, który jest wynikiem współpracy Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

24 czerwca europejski oddział WHO opublikował na swojej stronie internetowej broszurę „Support for rehabilitation self-management after COVID-19-related illness” („Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”). KIF przetłumaczyła i dostosowała dokument do potrzeb polskich pacjentów. Informator jest dostępny na stronie: https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/10665/333818/WHO-EURO-2020-855-40590-54773-pl.pdf

W broszurze przedstawiono podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i zostały przyjęte do szpitala z rozpoznaniem infekcji COVID-19. Zebrane w niej informacje mają wspomóc samodzielny powrót do pełnej sprawności, a także uczulić na niepokojące, nawracające objawy.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem!