W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej z Bankiem Krwi w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. możliwe jest wykonanie testów serologicznych, wykrywających przeciwciała anty-SARS-CoV-2. 

Obecność we krwi przeciwciał IgA i IgG charakterystycznych dla koronawirusa SARS-CoV-2 może świadczyć o przebyciu zakażenia lub czynnej infekcji. W związku z tym, że aż 80 proc. przypadków zakażenia koronawirusem ma łagodny lub bezobjawowy przebieg, dzięki badaniom przeciwciał IgA i IgG  możemy sprawdzić czy w krwi znajdują się tak cenne dziś przeciwciała.  W Zakładzie Daiagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej z Bankiem Krwi wykonujemy testy na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Jest to badanie pomocnicze w diagnostyce zakażenia, identyfikujące obecność przeciwciał, powstających po kontakcie z koronawirusem. Coraz częściej otrzymujemy informację o chęci skorzystania z badania przez osoby prywatne, ale również chęć udostepnienia możliwości badania dla swoich pracowników zgłaszają pracodawcy, motywując swoje decyzje dbałośią o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz potrzebę zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania działalności. 

Na czym polega test na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2?

Wykonujemy badania określające poziom przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Przeciwciała produkowane są przez organizm jako mechanizm obronny w kontakcie z wirusem. Oznaczanie przeciwciał jest przydatne w późniejszym okresie infekcji, wtedy badania genetyczne mogą okazać się nieskuteczne ponieważ gdy spada liczba cząstek wirusa w naszym organizmie, tracą one swoją czułość. Przeciwciała klasy IgA pojawiają się przed upływem 10 dni od pojawienia  się objawów infekcji, natomiast przeciwciała klasy IgG będące przeciwciałami „później fazy” infekcji pojawiają się po 10 dniach od wystąpienia objawów infekcji. Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej u różnych pacjentów mogą charakteryzować się zmiennością osobniczą. Z tego powodu – aby uzyskać pełen obraz - zaleca się wykonywanie przeciwciał w obydwu klasach, co może ułatwiać interpretację otrzymanego wyniku.

W jakich przypadkach zalecane jest wykonanie badania?

☣️ badania przesiewowe u osób, które miały ryzyko kontaktu z osobami zakażonymi, a które nie spełniają wymogów do wykonania badań molekularnych.

☣️ wykrywanie osób, które w sposób bezobjawowy przeszły infekcję, a mogły być źródłem zakażenia dla innych osób

☣️ wykrywanie osób, które przeszły infekcję o objawach grypopodobnych i chcą wykluczyć zakażenie

☣️ badanie dla osób, który chcą profilaktycznie sprawdzić czy nie są nosicielami wirusa

Oferujemy dwie formy pobrania próbek  w kierunku SARS-CoV-2:

-Pobranie krwi w Punkcie Pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii mieszczącym się w budynku

Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. ul. A. Piechowskiego 36 Kościerzyna

-Pobranie krwi w lokalizacji pracodawcy w przypadku większej ilości osób

Udostępniamy dwie możliwości odbioru wyników:

-osobiście z Punktu Pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii mieszczący się w budynku Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. ul. A. Piechowskiego 36 Kościerzyna

-poprzez pobranie na stronie internetowej www.szpital-koscierzyna.pl przy użyciu otrzymanego indywidualnego numeru zlecenia

Płatność:

Cena indywidualna badania na przeciwciała klasy IgA oraz IgG 280 zł

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu (58) 686 03 20