Jeżeli chorujesz na Covid-19, a z różnych przyczyn nie możesz przebywać w domu, możesz skorzystać z pobytu w Izolatorium Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. zachęca do skorzystania z możliwości pobytu w Izolatorium w Placówce w Dzierżążnie osób chorujących na Covid-19.

Decyzje Wojewody Pomorskiego o tworzeniu nowych miejsc jako Izolatoria są odpowiedzią na obecną sytuację epidemiczną w kraju. W całym kraju zakażonych z potwierdzonym wynikiem dodatnim badania w kierunku zakażenia SARS-COV-2 jest bowiem 843785 osób, 391837 osób przebywa na kwarantannie domowej a 22982 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym (stan na 21.11.2020). Izolatoria mają na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zakażenia SARS-COV-2.

Izolatorium to miejsce w którym przebywają osoby, ze stwierdzoną chorobą Covid-19 bezobjawowi, nie wymagający pomocy i leczenia COVID-19, jak i innych chorób towarzyszących. Kierowane tam są osoby, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji, ale też nie mogą, z różnych przyczyn, przebywać w domu na izolacji np. ze względu na to, że mieszkają z osobami z grupy podwyższonego ryzyka. Trafiają tam również pacjenci, którzy przebywali w szpitalu, ale ich stan jest na tyle dobry, że pobyt szpitalny mogą kontynuować właśnie w izolatorium. Izolatorium jest miejscem, gdzie osoby zakażone koronawirusem zdrowieją ograniczając ryzyko zakażenia osób trzecich.

Koszty pobytu pacjentów w izolatoriach pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pacjenci w izolatoriach mają zapewnioną opiekę medyczną oraaz posiłki. Opieka w Izolatorium nie ma jednak charakteru świadczeń szpitalnych. Personel medyczny opiekuje się osobami przebywającymi w Izolatorium na zasadach odpowiadających modelowi opieki domowej. Pomoc medyczna jest udzielana w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta i ogranicza się do przekazania pacjenta do podmiotu leczniczego. Standard opieki medycznej określa § 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. poz. 539, z późn. zm.2).

W izolatorium w placówce w Dzierżążnie zapewniamy 41 miejsc. Aktualnie przebywa w nim 31 osób. Placówka w dalszym ciągu jest gotowa do przyjmowania nowych osób. W najbliższym czasie wskazuje się, że pacjenci aktualnie w nim przebywający opuszczą Izolatorium co zwiększy liczbę dostępnych miejsc. W budynku izolatorium zostały wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania dla osób chorych i zdrowych.

Pobyt w Izolatorium jest realizowany na podstawie pisemnego skierowania do Izolatorium wystawionego przez lekarza oddziału szpitalnego, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo przez państwowego inspektora sanitarnego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu!

Izolatorium mieści się w Dzierżążnie,

adres: ul. Szpitalna 36 83-332 Dzierżążno

tel.: (58) 687 19 80 – Sekretariat

Druk skierowania do Izolatorium

4
4
5
5
1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5
Na zdjęciach: Pomieszczenia wewnątrz Izolatorium w Dzierżążnie

Wykaz dotyczący działających izolatoriów dla osób chorych na COVID-19 w województwie pomorskim, dostępny jest na stronie internetowej POW NFZ pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-pomorskiego-ow-nfz/wykaz-podmiotowudzielajacych-swiadczen-opieki-zdrowotnej-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-covid-19/