W dniu 13.11.20202r. Zarząd Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. już trzeci raz otrzymał granty w ramach programu "Pomorskie S.O.S"

Projekt  prowadzony jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Łączna wartość dofinansowania jednej edycji programu opiewa na kwotę 200 400,00 zł. Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych. Wsparcie finansowe umożliwiło tym razem umożliwiło zakup rękawiczek, kombinezonów i maseczek ochronnych dla Hospicjum Stacjonarnego w Kościerzynie, ZOL-u Psychiatrycznego oraz ZOL-u Somatycznego w Placówce Zamiejscowej w Dzierżążnie. 

Granty zostały przypisane odpowiednio:

Hospicjum Stacjonarne w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. - wartość grantu 14 400,00 zł

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny w Placówce Zamiejscowej w Dzierżążnie -  wartość grantu 48 000,00 zł

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Somatyczny w Placówce Zamiejscowej w Dzierżążnie - wartość grantu 138 000,00 zł

Łącznie wartość dofinansowania, które przeznaczyliśmy na zakup najpilniejszych i najważniejszych środków ochrony indywidualnej oraz środków  do dezynfekcji w trzech edycjach tego projektu wyniosła 601.200,00 zł. Dzięki wielokrotnemu wsparciu, które otrzymujemy ze strony Urzędu Marszałkowskiego w ramach różnego rodzaju programów umożliwiających pomoc i rozwiązywanie bieżących problemów jesteśmy przekonani, że razem uda nam się pokonać pandemię Covid-19.

                                                                                       

img_20201116_104848 (002).jpg 

img_20201116_105309 (002)mniejsze.jpg