W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym regionie w dalszym ciągu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów na oddziałach. Jednak w razie przedłużającego się pobytu w szpitalu, bliska osoba ma możliwość doniesienia dodatkowych rzeczy oraz uzyskania informacji o pacjencie.

PRZEKAZYWANIE PACZEK

Przekazywanie paczek dla pacjentów przebywających na Oddziałach (za wyjątkiem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego) możliwe jest w godzinach 12:00-18:00 za pośrednictwem SOR – punkt triażu, w którym przeprowadza się segregację przed Izbą Przyjęć (wejście - wjazd dla karetek).
 
Paczki muszą być dokładnie i czytelnie opisane:
-imię i nazwisko odbiorcy, nazwa oddziału,
-imię i nazwisko nadawcy, nr tel.
 
Paczki nie mogą zawierać przedmiotów wartościowych a ich waga nie powinna przekraczać 10 kg.
Chcąc przekazać paczki na Oddział Ginekologiczno-Położniczy prosimy kierować się do Portierni mieszczącej się przy głównym wejściu w godzinach od 13:00-18:00. Pracownik Portierni skontaktuje się z Oddziałem na którym przebywa pacjentka w celu odebrania paczki. 
Dla bezpieczeństwa epidemiologicznego prosimy o ograniczenie osób przebywających na terenie szpitala do minimum.
 
PRZEKAZANIE INFORMACJI O PACJENCIE
 
W celu uzyskania informacji o pacjencie należy dzwonić bezpośrednio na numer telefonu dyżurki lekarskiej oddziału na którym przebywa pacjent. W związku z prowadzonymi procedurami na Oddziałach , zalecane są popołudniowe godziny kontaktu. W przypadku Oddziału Wewnętrznego obowiązują tylko godz. 13:00-14:00. Podczas przyjęcia Pacjent upoważnia osoby do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. W każdym przypadku decyzję o możliwości udzielenia informacji podejmuje Lekarz. Osoba kontaktująca się z Oddziałem zostanie poddana weryfikacji. W sytuacji przyjęcia pacjenta w stanie uniemożliwiającym wskazanie osób upoważnionych ostateczną decyzję o przekazaniu informacji o pacjencie podejmuje Lekarz.
Lista nr telefonów na oddziały dostępna jest na naszej stronie w zakładce "Kontakt"