Przekazując darowiznę finansową lub rzeczową na rzecz szpitala Osoba fizyczna lub podmiot biznesowy może liczyć na szereg ulg oraz korzyści. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp.  z o.o. znajduje się w wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem Covid-19.

Serdecznie dziękujemy za okazane Nam dotychczas wsparcie. Otrzymywane wyrazy solidarności utwierdzają Nas w przekonaniu, że wspólnymi siłami uda nam się pokonać pandemię. Wspólnie, zjednoczeni i solidarni.

W obecnej sytuacji kiedy funkcjonujemy jako Szpital wielospecjalistyczny, Nasze potrzeby są znacznie większe niż dotychczas. Bezpośrednie zaangażowanie szpitala w walkę z Covid-19 generuje szereg wyzwań, których nie bylibyśmy w stanie rozwiązać bez wsparcia z zewnątrz. Dzięki zaangażowaniu ludzi dobrej woli otrzymujemy darowizny rzeczowe i finansowe.

W imieniu  społeczności Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom za gorliwe zaangażowanie na rzecz szpitala, które jest niewątpliwie wyrazem troski o drugiego człowieka. Zbliżające się tygodnie mogą być czasem, w którym szczególnie znacząca będzie kwestia zjednoczenia się i pomocy szpitalowi.

PONOWNIE MOŻLIWE JEST POMNIEJSZENIE PODSTAWY PODATKU DZIĘKI PRZEKAZANIU DAROWIZNY NA ZWALCZANIE COVID-19

Istnieje możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną przy spelnieniu warunku podpisania pisemnej umowy darowizny, z której wynika, że darowane towary będą wykorzystane przez obdarowanego na cele związane ze zwalczaniem COVID-19 oraz podpisania dokumentu potwierdzającego przekazanie darowizny.

W przypadku darowizny przekazanej:

  • do 31 grudnia 2020r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny.
  • od 1 stycznia 2021r. do 31 marca 2021 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny.
  • od 1 kwietnia 2021r. do końca trwania pandemii odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Darowizny pieniężne powinny zostać udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy obdarowanego.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Ul. Piechowskiego 36 83-400 Kościerzyna

PKO BP SA Kod BIC (Swift) BPKOPLPW

PL 42 1020 1811 0000 0602 0362 3733

Dzięki wsparciu finansowemu będziemy mogli wyposażyć cały personel medyczny w niezbędny sprzęt medyczny oraz środki ochrony osobistej takie jak maseczki, przyłbice, kombinezony, osłony na obuwie, fartuchy, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji. W chwili obecnej w zakresie zapewnienia sprzętu medycznego do najpilniejszych potrzeb szpitala zaliczamy:

  • pulsoksymetry,
  • stetoskopy
  • termometry bezdotykowe
  • łóżka tzw. OIT-y oraz na pozostałe oddziały
  • reduktory do podaży tlenu pacjentom

Wszystkie osoby, które chciałyby się włączyć w zbiórkę środków ochrony osobistej oraz sprzętu medycznego dedykowanego przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w celu ustalenia szczegółów przekazania darowizn rzeczowych proszeni są o wcześniejszy kontakt z Sekretariatem Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.

sekretariat [AT] szpital [DOT] koscierzyna [DOT] pl

tel. 58 686 01 11

Dzięki Państwa pomocy łatwiej nam będzie zadbać o bezpieczeństwo pacjentów oraz naszego personelu. Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!