Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. 

ogłasza pisemny przetarg

na najem pomieszczeń :
1. pomieszczenie nr 183a o powierzchni 16,3 m 2 położone w kompleksie budynków zespołu głównego
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.Piechowskiego 36 , 83-400 Kościerzyna , usytuowane w holu głównym na poziomie 0,00 bloku F

- z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności

  

Warunki przetargu

Druk oferty przetargowej

Wzór umowy najmu

W Y N I K

Ogłoszenie o wyniku