Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z. o.o. 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

  1. Na dzierżawę wraz z wyposażeniem   pomieszczeń   w kompleksie budynków placówki Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Spółka z o.o.  w miejscowości Dzierżążno, woj. pomorskie przy ul. Szpitalnej 36    - z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie kuchni przygotowującej posiłki w ramach żywienia zbiorowego .

- Warunki przetargu

- Druk oferty przetargowej

- Wyjaśnienia

  załączniki - wykaz sprzętu , plik nr 1 , plik nr 2, plik nr 3 , plik nr 4, plik nr 5 , plik nr 6

-Wyjaśnienia  -2

WYNIK

Ogłoszenie o wyniku