Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z. o.o. 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

  1. Na najem powierzchni do  12 m2 usytuowanej w ciągu holi i korytarzy ogólnodostępnych

   - z przeznaczeniem na zainstalowanie różnych automatów (m.in. automatów samosprzedających do  napojów zimnych, gorących, przekąsek, słodyczy, batonów, wag osobowych itp.).

- Warunki przetargu

-Zmiany warunków przetargu

- Druk oferty przetargowej