Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z. o.o. 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

  1. Na najem pomieszczenia nr 182 B o powierzchni 18,55 m 2 usytuowanego na poziomie 0,00 bloku F w holu głównym , oraz powierzchni 1 m2 reklamy usytuowanej na poziomie 3,30 bloku F w holu nr 1266 -z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności.

  2. Na najem pomieszczenia o powierzchni 22,50 m 2 oraz 2 m2 powierzchni wystawienniczej usytuowanych w placówce Szpitala w Dzierżążnie

- z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku spożywczo-przemysłowego

  1. Na najem powierzchni do 20 m2 usytuowanej w ciągu holi i korytarzy ogólnodostępnych

- z przeznaczeniem na zainstalowanie różnych automatów (m.in. automatów samosprzedających do napojów zimnych, gorących, przekąsek, słodyczy, batonów ,automatów bujanych, wag osobowych itp.).

-  Warunki przetargu

- Druk oferty przetargowej- część I

- Druk oferty przetargowej- część II

- Zmiany warunków przetargu