Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z. o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony

na najem pomieszczeń:

  1. pomieszczenie nr 4 o powierzchni 18,50 m 2 usytuowane w holu na poziomie 0,00 bloku A
  2. pomieszczenie nr 274 o powierzchni 23,4 m2 usytuowane w holu głównym na poziomie 0,00 bloku F
  3. pomieszczenie nr 185 o powierzchni 10,3 m2 usytuowane w holu głównym na poziomie 0,00 bloku F
  4. pomieszczenie nr 183a o powierzchni 16,3 m2 usytuowane w holu głównym na poziomie 0,00 bloku F

usytuowanych w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna

- z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności