Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z. o.o.
zaprasza do złożenia oferty :


- na najem na okres 12 miesięcy pomieszczenia nr 274 o powierzchni 23,40 m 2  zlokalizowanego w  Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie z siedzibą w Kościerzynie (83-400 ) przy ul.Piechowskiego 36  woj. pomorskie 

       - z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej  działalności z wyłączeniem działalności handlowej

     - Konkurs ofert

    - Druk oferty

    - wzór umowy najmu

 

   - Ogłoszenie o wyniku