Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z. o.o.
zaprasza do złożenia oferty :

- na najem na okres 12 miesięcy pomieszczenia nr 274 o powierzchni  23,40 m 2   zlokalizowanego w  Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie z siedzibą w Kościerzynie (83-400 ) przy ul.Piechowskiego 36  woj. pomorskie 

     - z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej  działalności z wyłączeniem działalności handlowej

     - Zapytanie ofertowe

    - Wzór umowy najmu


    - Druk oferty

   - Ogłoszenie o wyniku