Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z. o.o.
zaprasza do złożenia oferty :


- na najem na okres 24 miesięcy pomieszczenia kiosku o powierzchni 22,50 m2 ( oraz 2 m2 powierzchni wystawienniczej) kiosku zlokalizowanego w  Dzierżążnie  ( 83-332 )przy ul.Szpitalnej  36  woj. pomorskie

 - dotyczy części nieruchomości będącej placówką Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie z siedzibą w Kościerzynie               (83-400 ) przy ul.Piechowskiego 36   

 - z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej  działalności handlowej artykułami spożywczo -  przemysłowymi

 

     - Zapytanie ofertowe

    - Druk oferty

    - Ogłoszenie o wyniku