LOGOTYPY

 

Nazwa projektu: "Pomorscy medycy - bezpieczni w pracy, bezpieczni dla pacjentów"

Program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
                w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Grantobiorca: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Wartość grantu : 1 744 000,00  zł

 

Cel zrealizowany zostanie poprzez udzielenie grantów, dla podmiotów, które posiadają umowę z NFZ, w ramach trzech modułów:

Moduł I przeznaczony jest dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego osób z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,

Moduł II dedykowany jest zespołom ratownictwa medycznego,

Moduł III ma wspierać podmioty lecznicze, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorców prywatnych prowadzących leczenie psychiatryczne i terapię uzależnień w formie stacjonarnej.

 

Czas trwania projektu: 01.02.2021 r. – 31.12.2021 r.

Wartość dofinansowania: 22 467 753,00 zł

Wartość całkowita projektu: 24 964 170,00 zł

 

         W ramach projektu zrealizowane zostaną zakupy polegające na zabezpieczeniu personelu medycznego w niezbędne środki ochrony osobistej w tym m.in.: kombinezony i rękawice ochronne, maseki FFP2. Zakupiony zostanie również sprzęt medyczny: defibrylatory z wyposażeniem oraz środki i narzędzia do dezynfekcji, m.in.: aparaty do dekontaminacji pomieszczeń , lampy bakteriobójcze, samobieżne maszyny czyszczące .

2021 06 16 Pomorscy medycy plakat EFS poziom A3