logotytpy

 

Nazwa projektu: Wsparcie pracowników domów pomocy społecznej/zakładów – leczniczych/ zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych/hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie S.O.S”

Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Grantobiorca: Hospicjum Stacjonarne w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. - 14 400,00 zł

                           Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny w Placówce Zamiejscowej w Dzierżążnie -  48 000,00 zł

                           Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Somatyczny w Placówce Zamiejscowej w Dzierżążnie - 138 000,00 zł

                                                                                                                                Łączna kwota grantu : 200 400,00 zł

 

Poddziałanie: 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

         W ramach projektu zrealizowano zakupy polegające na zabezpieczeniu niezbędnych środków ochrony osobistej dla personelu, który wykonując pracę w trudnych warunkach epidemicznych jest najbardziej narażonymi na zachorowania na COVID-19, tym samym jest obciążony ogromnym ryzykiem własnego zachorowania.

 

plakat granty min