logo top sor

 

Zgodnie z założeniami projektu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ma być prowadzona segregacja medyczna, która będzie się odbywała za pomocą systemu zarządzającego trybem obsługi pacjenta.

Wprowadzenie systemu ma przede wszystkim usprawnić i  wdrożyć jednolite standardy obsługi pacjenta w całej Polsce umożliwiając łatwy dostęp do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania jak również usprawni pracę SOR w celu zwiększenia efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych.

TOPSOR ma zostać wdrożony we wszystkich szpitalach z oddziałami ratunkowymi do sierpnia 2020 roku. Program realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia, a beneficjentem środków jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 

Wartość całkowita projektu wynosi 39 001 776,12 zł,

Wartość dofinansowania: 39 001 776,12 zł, w tym ze środków EFRR: 33 029 629,15 zł.