logo mały sor

 

Nazwa projektu: Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o.


Program:
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Priorytet: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie: 9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego

Okres realizacji rzeczowej projektu: od  04.10.2018 do  30.06.2019

Wartość projektu: 390 000,00  PLN
Dofinansowanie UE: 331 500,00  PLN

Cele projektu: Celem nadrzędnym jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania. 

Cel bezpośredni projektu stanowi poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego SOR w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. i na terenie jego oddziaływania.

 

W projekcie zaplanowano następujący zakup sprzętu medycznego w kwocie 312 000,00 PLN:

  •  kardiomonitor – 2 szt. 
  •  defibrylator -1 szt. 
  •  respirator – 1 szt.
  •  USG – 1 szt. 
  •  pompa infuzyjna