logo RZS Neurologia

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ministerstwo Zdrowia

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

1.2 Numer i nazwa Działania: 5.1 Programy profilaktyczne

Tytuł projektu: Projekt wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów

Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2021-12-31

Niniejszy projekt obejmować będzie działania zmierzające do usprawnienia procesu wczesnego rozpoznania RZS. Mając to na względzie zamierzamy

przeprowadzić:

1) działania edukacyjne i informacyjne celem podniesienia wiedzy na temat wczesnego wykrywania RZS 

2) wdrożyć program profilaktyki wczesnego wykrywania RZS

3) prowadzić pacjenta przez świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej.

Działania edukacyjne będą polegać na zwiększeniu wiedzy o reumatoidalnym zapaleniu stawów wśród lekarzy i pielęgniarek 60 POZ,które zostaną zrealizowane przez organizację szkoleń zarówno dla samych lekarzy jak i pielęgniarek. Szkolenia te będą realizowane dwuetapowo na początku projektu oraz wtórnie po roku funkcjonowania projektu. Dodatkowo nastąpi realizacja działań edukacyjnych skierowanych do grupy docelowej - w ramach, której nastąpi zwiększenie świadomości w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów RZS. W ramach projektu po przeszkoleniu personelu medycznego nastąpi realizacja świadczeń zdrowotnych realizowanych według ścieżki określonej w ogólnopolskim programie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania RZS zmierzających do ostatecznego zdiagnozowania choroby i wdrożenie skutecznego leczenia.

W trakcie realizacji projektu nastąpi stworzenie platformy współpracy w postaci elektronicznego centrum koordynacji procesu kierowania osobami, które podejrzewają u siebie RZS, osób, które na wejściu do projektu oraz na wyjściu z niego otrzymują rozpoznanie choroby oraz konkretne zalecenia. Platforma będzie źródłem informacji oraz pomocnym narzędziem do prowadzenia BO w trakcie projektu oraz kierowania ich poczynaniami po rozpoznaniu choroby tak, aby ich proces leczenia był jak najszybciej wdrożony. Stworzona platforma będzie skupiała w sobie interesariuszy związanych z rozpoznawaniem RZS oraz dostarczała niezbędnej wiedzy o samej chorobie jak i jej objawach. W ramach projektu powstanie publikacja oraz filmy edukacyjne skierowane do grupy docelowej.

Koszty ogółem 1 213 152,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie 1 213 152,00 zł

 

Platforma http://www.wczesnyrzskoscierzyna.pl , to kompendium wiedzy na temat reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) dla lekarzy jak i pacjentów .

Dzięki informacjom, które można znaleźć na platformie http://www.wczesnyrzskoscierzyna.pl  , jak i specjalnie przygotowanym materiałom, takim jak poradnik oraz filmy instruktażowe chcemy budować dialog społeczny na temat RZS, czyli propagować informacje na temat choroby oraz pomóc zarówno chorym, jak i ich otoczeniu w lepszym rozumieniu istoty reumatoidalnego zapalenia stawów i w efektywnym kontrolowaniu przebiegu choroby.

Użytkownicy platformy mają możliwość bezpłatnego pobrania przydatnych materiałów w wersji pdf. Można je wydrukować i wziąć ze sobą na wizytę u reumatologa. W związku z tym, że inicjatywa realizowana jest z udziałem ekspertów z obszaru reumatologii, można mieć pewność, że przygotowane materiały pełne są sprawdzonych i rzetelnych informacji. Na platformie można znaleźć między innymi:

  • Poradnik dla Pacjenta RZS przygotowany przez naszych specjalistów, który pomoże jak najlepiej przygotować się do kolejnej wizyty.
  • Filmiki instruktażowe na temat rozpoznania , postępowania i leczenia RZS
  • Listę aktualnych POZ biorących udział w programie i rekrutujących pacjentów do darmowych konsultacji i badań
  • Ścieżka projektowa dla pacjenta
  • Terminarz przyjęć w Ośrodku Wczesnej  Diagnostyki RZS
  • Dokumenty i formularze do pobrania dla uczestników projektu
  • Informacje na temat organizowanych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek POZ