logo RZS Neurologia

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ministerstwo Zdrowia

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

1.2 Numer i nazwa Działania: 5.1 Programy profilaktyczne

Tytuł projektu: Wdrożenie profilaktyki chorób naczyń mózgowych.

Okres realizacji projektu: od: 2018-01-01 do: 2023-06-30

Niniejszy projekt obejmować będzie działania zmierzające do usprawnienia procesu wczesnego rozpoznania czynników ryzyka, uznanych za zagrażające wystąpieniem chorób naczyniowych mózgu w największym stopniu. Mając to na względzie zamierzamy przeprowadzić:

1) działania edukacyjne i informacyjne celem podniesienia wiedzy na temat wczesnego wykrywania choroby

2) wdrożyć program profilaktyki wczesnego jej wykrywania

3) prowadzić pacjenta przez świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej.

Działania edukacyjne będą polegać na zwiększeniu wiedzy o chorobie wśród lekarzy i pielęgniarek 60 POZ, przez organizację szkoleń dla samych lekarzy i pielęgniarek. Szkolenia te będą realizowane dwuetapowo na początku projektu oraz wtórnie po roku funkcjonowania projektu. Dodatkowo nastąpi realizacja działań edukacyjnych skierowanych do grupy docelowej - w ramach, której nastąpi zwiększenie świadomości w zakresie czynników ryzyka chorób naczyń mózgowych.

W ramach projektu po przeszkoleniu personelu medycznego nastąpi realizacja świadczeń zdrowotnych realizowanych według ścieżki określonej w ogólnopolskim programie profilaktyki chorób naczyń mózgowych zmierzających do ostatecznego zdiagnozowania choroby i wdrożenie skutecznego leczenia. W trakcie realizacji projektu nastąpi stworzenie platformy współpracy w postaci elektronicznego centrum koordynacji procesu kierowania osobami, u których zidentyfikowano czynniki ryzyka, osób, które na wejściu do projektu oraz na wyjściu z niego otrzymują rozpoznanie choroby oraz konkretne zalecenia. Platforma będzie źródłem informacji oraz pomocnym narzędziem doprowadzenia BO w trakcie projektu oraz kierowania ich poczynaniami po rozpoznaniu choroby tak, aby ich proces leczenia był jak najszybciej wdrożony. Stworzona platforma będzie skupiała w sobie interesariuszy związanych z rozpoznawaniem oraz dostarczała niezbędnej wiedzy o samej chorobie jak i jej objawach. W ramach projektu powstanie publikacja oraz filmy edukacyjne skierowane do grupy docelowej.

Koszty ogółem 1 506 072,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie 1 506 072,00 zł 

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z platformą http://www.niedlaudaru.pl , która jest  kompendium wiedzy na temat choró naczyń mózgowych dla lekarzy jak i pacjentów .

Informację znajdujące się na stronie są specjalnie przygotowane przez naszych specjalistów, w tym m. in. poradnik oraz filmy instruktażowe dzięki któym chcemy budować dialog społeczny na temat chorób naczyń mózgowych, propagując informacje na temat choroby oraz pomóc zarówno chorym, jak i ich otoczeniu.

Użytkownicy mają możliwość bezpłatnego pobrania przydatnych materiałów w wersji pdf.  Na platformie można znaleźć między innymi:

  • Poradnik dla Pacjenta przygotowany przez naszych specjalistów, który pomoże jak najlepiej przygotować się do kolejnej wizyty.
  • Filmiki instruktażowe na temat rozpoznania , postępowania i leczenia choroby
  • Listę aktualnych POZ biorących udział w programie i rekrutujących do darmowych konsultacji i badań
  • Ścieżka projektowa dla pacjenta
  • Dokumenty i formularze do pobrania dla uczestników projektu
  • Informacje na temat organizowanych szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek POZ