FE Inrastruktura i Srodowisko rgb 1

 

Nazwa projektu: Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu kościerskiego i powiatów ościennych

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
Priorytet: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie: 9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego

Okres realizacji rzeczowej projektu: od  28.12.2017  do  30.06.2023

Wartość projektu:  5 907 187,47 PLN
Dofinansowanie UE: 4 207 362,76  PLN

Cele projektu: Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępności i efektywności funkcjonowania infrastruktury SOR w powiecie kościerskim.

Planowane efekty projektu:

  • szybsza wstępna diagnostyka i ocena pacjentów
  • zabezpieczenie wystarczającej liczby stanowisk intensywnej terapii (3 stanowiska versus obecnie 2)
  • poprawa funkcjonowania obszaru obserwacyjnego (9 łóżek w sali obserwacyjnej versus obecnie 7)
  • przyjęcie jednocześnie większej liczby pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia
  • wydzielenie obszaru dziecięcego SOR
  • poprawa komfortu pracy personelu medycznego – przestrzeń umożliwiająca swobodny dostęp do łóżek pacjentów z obu stron
  • zabezpieczenie dostępu do SOR dla osób niepełnosprawnych i z trudnościami ruchowymi poprzez windy, ciągi komunikacyjne i sanitariaty
  • zapewnienie komfortu leczenia i lepszej diagnostyki dzięki wymianie wyeksploatowanego sprzętu na nowy
  • umożliwienie wykonania zdjęć RTG i bronchofiberoskopii przy łóżku pacjenta
  • Umożliwienie przyjmowania pacjentów ze zdarzeń mnogich

 

Teren inwestycji I
Teren inwestycji II
Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty ziemne I
Prace ziemne II
Prace ziemne III
Prace ziemne IV
Stan surowy zamknięty - widok od strony wejścia głównego
Stan surowy zamknięty - widok od strony podjazdu dla karetek I
Stan surowy zamknięty - widok od strony podjazdu dla karetek II
Elewacja I - Sala obserwacyjna
Elewacja II - Sala obserwacyjna
Tablica informacyjna
prace wykończeniowe
sala obserwacyjna
sala dekontaminacji
sala intensywnego nadzoru
sala obserwacyjna
zaplecze magazynowe
utwardzenie powierzchni I
utwardzanie powierzchni II
sala obserwacyjna
sala obserwacyjna
sala obserwacyjna
pulpit pięlęgniarski
sala obserwacyjna
sala obserwacyjna
pomieszczenie administracyjne
Gipsownia
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 

 

 

Informacja unijna na stronę szpital specjalistyczny w kościerzynie 29.03.2018