FE Inrastruktura i Srodowisko rgb 1

 

Nazwa projektu: Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu kościerskiego i powiatów ościennych

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
Priorytet: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie: 9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego

Okres realizacji rzeczowej projektu: od  28.12.2017  do  30.04.2023

Wartość projektu:  5 907 187,47 PLN
Dofinansowanie UE: 4 207 362,76  PLN

Cele projektu: Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępności i efektywności funkcjonowania infrastruktury SOR w powiecie kościerskim.

Planowane efekty projektu:

  • szybsza wstępna diagnostyka i ocena pacjentów
  • zabezpieczenie wystarczającej liczby stanowisk intensywnej terapii (3 stanowiska versus obecnie 2)
  • poprawa funkcjonowania obszaru obserwacyjnego (9 łóżek w sali obserwacyjnej versus obecnie 7)
  • przyjęcie jednocześnie większej liczby pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia
  • poprawa komfortu pracy personelu medycznego – przestrzeń umożliwiająca swobodny dostęp do łóżek pacjentów z obu stron
  • zabezpieczenie dostępu do SOR dla osób niepełnosprawnych i z trudnościami ruchowymi poprzez windy, ciągi komunikacyjne i sanitariaty
  • zapewnienie komfortu leczenia i lepszej diagnostyki dzięki wymianie wyeksploatowanego sprzętu na nowy
  • umożliwienie wykonania zdjęć RTG i bronchofiberoskopii przy łóżku pacjenta
  • Umożliwienie przyjmowania pacjentów ze zdarzeń mnogich

 

Teren inwestycji I
Teren inwestycji I
Teren inwestycji II
Teren inwestycji II
Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty ziemne I
Roboty ziemne I
Prace ziemne II
Prace ziemne II
Prace ziemne III
Prace ziemne III
Prace ziemne IV
Prace ziemne IV
Stan surowy zamknięty - widok od strony wejścia głównego
Stan surowy zamknięty - widok od strony wejścia głównego
Stan surowy zamknięty - widok od strony podjazdu dla karetek I
Stan surowy zamknięty - widok od strony podjazdu dla karetek I
Stan surowy zamknięty - widok od strony podjazdu dla karetek II
Stan surowy zamknięty - widok od strony podjazdu dla karetek II
Elewacja I - Sala obserwacyjna
Elewacja I - Sala obserwacyjna
Elewacja II - Sala obserwacyjna
Elewacja II - Sala obserwacyjna
Tablica informacyjna
Tablica informacyjna
prace wykończeniowe
prace wykończeniowe
sala obserwacyjna
sala obserwacyjna
sala dekontaminacji
sala dekontaminacji
sala intensywnego nadzoru
sala intensywnego nadzoru
sala obserwacyjna
sala obserwacyjna
zaplecze magazynowe
zaplecze magazynowe
utwardzenie powierzchni I
utwardzenie powierzchni I
utwardzanie powierzchni II
utwardzanie powierzchni II
sala obserwacyjna
sala obserwacyjna
sala obserwacyjna
sala obserwacyjna
sala obserwacyjna
sala obserwacyjna
pulpit pięlęgniarski
pulpit pięlęgniarski
sala obserwacyjna
sala obserwacyjna
sala obserwacyjna
sala obserwacyjna
pomieszczenie administracyjne
pomieszczenie administracyjne
Gipsownia
Gipsownia
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
 

 

 

Informacja unijna na stronę szpital specjalistyczny w kościerzynie 29.03.2018