2014-04-09
Ogłoszenie o pracy
Ogłoszenie o pracySzpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. zatrudni Informatyków ...


[więcej]
2014-03-30
Metropolitalne Targi Pracy i Przedsiębiorczości
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy organizują po raz trzeci Metropolitalne Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Wydarzenie będzie miało miejsce 2 kwietnia 2014 r. w godz. 10.00 do 14.00 w siedzibie Amber Expo MTG w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11 (obok stadionu PGE ARENA). [więcej]
2014-03-26
Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy
Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Kaszubski Instytut Rozwoju zaprasza miesz­kańców powiatu kościerskiego do udziału w projekcie "Przedsiębiorczość kluczem do włas­nej firmy" dofinansowanym z Europejs­kiego Funduszu Społecznego. Projekt kiero­wany jest do osób bezrobotnych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, a chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospo­darczej. [więcej]
2014-03-26
Punkt informacyjny w ramach projektu "Dojrzałość to mój atut"
Punkt informacyjny w ramach projektu "Dojrzałość to mój atut"Informujemy, że w najbliższy piątek, tj. 28 marca br. na terenie kościerskiego szpitala dyżur będą pełnić przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej w ramach projektu "Dojrzałość to mój atut - program wspierania aktywności zawodowej bezrobotnych w wieku 50+". Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. [więcej]
2014-03-25
Projekt: "Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy!"
Projekt: "Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy!"Zapraszamy do udziału w projekcie "Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy!" w ra­mach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regio­nie. Projekt realizowany w okresie: 01.01.2014 - 31.03.2015r. Szkolenia rozpoczynają się 7 kwietnia 2014 br. [więcej]
2014-03-21
Spotkanie informacyjne nt. projektu "Dojrzałość to mój atut"
Spotkanie informacyjne nt. projektu "Dojrzałość to mój atut"W dniu 21 marca br. w siedzibie szpitala przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) przedstawili pracownikom naszej pla­cówki główne założenia projektu "Dojrzałość to mój atut - program wspierania aktywności zawodowej bezrobotnych w wieku 50+". WSB była reprezentowana przez menedżera projektu oraz doradcę zawodowego. [więcej]
2014-03-17
Spotkanie w sprawie projektu "Dojrzałość to mój atut" dla grupy 50+
"Dojrzałość to mój atut" - projekt wspierający grupę wiekową 50+W najbliższy piątek, tj. 21 marca br. o godz. 11.00 w dużej sali konferencyjnej kościer­skiego szpitala, przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku przedstawią główne założenia projektu "Dojrzałość to mój atut - program wspierania aktywności zawo­dowej bezrobotnych w wieku 50+". [więcej]
2014-03-12
Laurka dla Oddziału Neurologii kościerskiego szpitala
Laurka dla Oddziału Neurologii kościerskiego szpitalaList od pacjenta: "W związku z pobytem w szpitalu w Kościerzynie chciałem złożyć serdeczne podziękowanie za miłą i troskliwą opiekę (.....w tym rehabilitację, która bardzo mi pomogła). Jeszcze raz chciałem ser­decznie podziękować za wspaniałą opiekę. Józef M.
2014-03-12
17 marca nastąpi otwarcie Punktu Informacyjnego Urzędu Pracy
17 marca nastąpi otwarcie Punktu Informacyjnego Urzędu PracyInformujemy, iż na terenie kościerskiego Szpitala, w dniu 17.03.2014r. (poniedzia­łek), zostanie otwarty Punkt Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie. Punkt będzie funkcjonował w poniedziałki i środy w godz. 12.00 do 14.30. Mieścić się będzie w sali nr 212 szpitala - nr telefonu (058) 686 00 57. [więcej]

Przejdź do archiwum wiadomości