2014-08-28
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej kolejny raz wspiera kościerski szpital
W dniu 4 września 2014 roku o godz. 12.00 nastąpi oficjalne przekazanie przez Stowa­rzyszenie Opieki Hospicyjnej w Kościerzynie projektu budowlanego rozbudowy Hospicjum Zarządowi kościerskiego Szpitala. W spotkaniu wezmą udział Prezes Zarządu kościerskiego Szpitala p. Wiktor Hajdenrajch oraz p. Marzena Domeracka - Pielęgniarka Koordynująca Hospicjum. [więcej]
2014-08-28
Sprawdź czy nie grozi Ci OSTEOPOROZA?
Sprawdź czy nie grozi Ci OSTEOPOROZA?W dniu 1 września br. na terenie Szpitala w Kościerzynie oraz w placówce zamiejscowej w Dzierżążnie firma MEDTECH przeprowadzi badania densytometryczne - badanie z odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub szyjki kości udowej. Densytometria to badanie umożliwiające wykrycie osteoporozy we wczesnym etapie jej rozwoju, stopień jej zaawansowania oraz monitorowanie leczenia. [więcej]
2014-08-08
Zmiany w Zarządzie Szpitala
Zmiany w Zarządzie SzpitalaZ dniem 6 sierpnia br. zakończyli pracę w kościerskim Szpitalu Pan Krzysztof Czerkas - Prezes Zarządu oraz Pani Ewa Bonk-Woźnia­kiewicz - Członek Zarządu. Na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołała Pana Wiktora Hajdenrajcha. [więcej]
2014-08-05
Poradnia ortopedyczna wznawia działalność
2014-07-23
Jubileusz Szpitala
Jubileusz SzpitalaW dniu 11 lipca 2014 w Powiatowym Cent­rum Młodzieży w Garczynie odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 15-lecia szpitala oraz pierwszą rocznicą przekształ­cenia naszej placówki w podmiot prawa hand­lowego. [więcej]
2014-07-11
XII Festyn Rodziny Pielęgniarek i Położnych
XII Festyn Rodziny Pielęgniarek i Położnych 7 czerwca 2014 r. w Prabutach odbył się XII Festyn Rodziny Pielęgniarek i Położnych, organizowany przez Okręgową Izbę Pielęg­niarek i Położnych w Gdańsku oraz Szpital w Prabutach. [więcej]
2014-07-04
Niemal 45 mln złotych dla kościerskiego szpitala
Niemal 45 mln złotych dla kościerskiego szpitalaAgencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) do­kapitalizowała kościerski szpital kwotą blisko 45 milionów złotych. Pieniądze zostaną przez­naczone na oddłużenie placówki, in­westycje, w tym zakup nowej aparatury diag­nostycznej, oraz odprawy dla zwalnia­nych pracowników. [więcej]
2014-07-04
Jubileusz 15-lecia istnienia kościerskiego Szpitala, I rocznica przekształcenia naszej placówki w spółkę prawa handlowego
Jubileusz 15-lecia istnienia kościerskiego Szpitala, I rocznica przekształcenia naszej placówki w spółkę prawa handlowegoW związku z 15-leciem istnienia kościers­kiego Szpitala oraz pierwszą rocznicą przek­ształcenia naszej placówki w podmiot prawa handlowego organizowana jest uroczystość jubileuszowa. Wydarzenie odbędzie się w dniu 11 lipca br. w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie. Oficjalne otwarcie uroczystości nastąpi o godz. 14.00. [więcej]
2014-07-03
Życzenia od Starosty Kościerskiego

Przejdź do archiwum wiadomości