2014-09-22
Szpital w Kościerzynie całkowicie oddłużony
Szpital w Kościerzynie całkowicie oddłużonyDokapitalizowanie Szpitala w Kościerzynie kwotą blisko 45 mln złotych przez Agencję Rozwoju Przemysłu przyniosło zamierzony efekt. Nasza placówka medyczna została całkowicie oddłużona. W dniu 16 września br. odbyło się spotkanie Wicemarszałek Województwa Pomorskiego p. Hanny Zych-Cisoń z pracownikami Szpitala. W spotkaniu wzięli udział również członkowie Rady Nadzorczej oraz Prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie p. Wiktor Hajdenrajch. Pani Wicemarszałek podziękowała pracownikom za ich zaangażowanie oraz poinformowała, że Szpital został całkowicie oddłużony.
2014-09-20
Tydzień Urologii. 22-26 września 2014
"Tydzień Urologii", który odbędzie się w tym roku w dniach 22-26 września, jest akcją organizowaną przez European Association of Urology (EAU). Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie wiedzy na temat chorób urologicznych i zachęcanie, zwłaszcza mężczyzn powyżej 50 roku życia, aby zgłaszali się do lekarza specjalisty na regularne kontrole. [więcej]
2014-09-19
Nabór do Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE - edycja 2015 - dla szpitalnej kadry kierowniczej
Europejska Federacja Szpitali HOPE przy współpracy z Polską Federacją Szpitali zaprasza osoby pełniące stanowiska kierownicze w szpitalach oraz jednostkach związanych z lecznictwem szpitalnym do uczestnictwa w Programie HOPE Exchange 2015, który będzie obejmował czterotygodniowy staż w wybranym szpitalu w jednym z krajów europejskich oraz obligatoryjny udział w końcowej konferencji programowej Europejskiej Federacji Szpitali zwanej "HOPE Agora". W roku 2015 na miejsce szczytu Europejskiej Federacji Szpitali planowana jest Warszawa - po raz pierwszy w wieloletniej historii Programu. [więcej]
2014-09-18
Szpital w Kościerzynie członkiem Polskiej Federacji Szpitali
Szpital w Kościerzynie członkiem Polskiej Federacji SzpitaliW dniu 12 września br. Szpital Specja­listyczny w Kościerzynie został członkiem Polskiej Federacji Szpitali (PFSz). Federacja jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji Szpitali Hope (www.hope.be) obejmującej około 80% łóżek szpitalnych w UE oraz Pracodawców RP - największej organizacji pracodawców w Polsce. W chwili obecnej organizacja zrzesza 73 placówki medyczne w Polsce. PFSz jest także inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Innowacyjnej Medycyny INKLAMED, którego celem jest zakładanie klastrów do realizacji projektów na potrzeby szpitali. [więcej]
2014-09-11
Mikroinwazyjna metoda operacyjna na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Patologii Ciąży kościerskiego Szpitala
Mikroinwazyjna metoda operacyjna na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Patologii Ciąży kościerskiego Szpitala  Na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Patologii Ciąży wykonano ko­lejne operacje usunięcia macicy metodą la­paroskopową. Dzięki zastosowaniu nowo­czesnej metody pacjentka jest krócej hos­pitalizowana i wielokrotnie szybciej osiąga sprawność pozwalającą na powrót do aktywności zawodowej i domowej. [więcej]
2014-09-10
"Pomorzanki wbrew stereotypom"
Projekt jest skierowany do 48 kobiet zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (wypowiedzenie, wygaśnięcie, rozwiązanie, nieprzedłużenie itp. umowy) w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (data pierwszego szkolenia). [więcej]
2014-09-09
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej kolejny raz wspiera kościerski szpital
W dniu 4 września br. nastąpiło oficjalne przekazanie przez Stowarzyszenie Opieki Hos­picyjnej w Kościerzynie projektu budow­lanego rozbudowy Hospicjum Zarządowi kościerskiego Szpitala. W spotkaniu wzięli udział Prezes Zarządu kościerskiego Szpitala p. Wiktor Haj­denrajch, Zarząd Stowarzyszenia oraz p. Marzena Domeracka - Pielęgniarka Koordynująca Hospicjum. [więcej]
2014-09-01
70 tys. zł od Gminy Miejskiej Kościerzyna
70 tys. zł od Gminy Miejskiej KościerzynaRada Miasta Kościerzyna, w dniu 27 sierpnia br., zdecydowała o dofinansowaniu kwotą 70 tys. zł zakupu karetki dla Szpitala Specja­listycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Kwota zostanie przekazana Szpitalowi po podpisa­niu stosownej umowy. [więcej]
2014-08-28
Sprawdź czy nie grozi Ci OSTEOPOROZA?
Sprawdź czy nie grozi Ci OSTEOPOROZA?W dniu 1 września br. na terenie Szpitala w Kościerzynie oraz w placówce zamiejscowej w Dzierżążnie firma MEDTECH przeprowadzi badania densytometryczne - badanie z odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub szyjki kości udowej. Densytometria to badanie umożliwiające wykrycie osteoporozy we wczesnym etapie jej rozwoju, stopień jej zaawansowania oraz monitorowanie leczenia. [więcej]

Przejdź do archiwum wiadomości