2014-09-11
Mikroinwazyjna metoda operacyjna na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Patologii Ciąży kościerskiego Szpitala
Mikroinwazyjna metoda operacyjna na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Patologii Ciąży kościerskiego Szpitala  Na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Patologii Ciąży wykonano ko­lejne operacje usunięcia macicy metodą la­paroskopową. Dzięki zastosowaniu nowo­czesnej metody pacjentka jest krócej hos­pitalizowana i wielokrotnie szybciej osiąga sprawność pozwalającą na powrót do aktywności zawodowej i domowej. [więcej]
2014-09-10
"Pomorzanki wbrew stereotypom"
Projekt jest skierowany do 48 kobiet zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (wypowiedzenie, wygaśnięcie, rozwiązanie, nieprzedłużenie itp. umowy) w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (data pierwszego szkolenia). [więcej]
2014-09-09
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej kolejny raz wspiera kościerski szpital
W dniu 4 września br. nastąpiło oficjalne przekazanie przez Stowarzyszenie Opieki Hos­picyjnej w Kościerzynie projektu budow­lanego rozbudowy Hospicjum Zarządowi kościerskiego Szpitala. W spotkaniu wzięli udział Prezes Zarządu kościerskiego Szpitala p. Wiktor Haj­denrajch, Zarząd Stowarzyszenia oraz p. Marzena Domeracka - Pielęgniarka Koordynująca Hospicjum. [więcej]
2014-09-01
70 tys. zł od Gminy Miejskiej Kościerzyna
70 tys. zł od Gminy Miejskiej KościerzynaRada Miasta Kościerzyna, w dniu 27 sierpnia br., zdecydowała o dofinansowaniu kwotą 70 tys. zł zakupu karetki dla Szpitala Specja­listycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Kwota zostanie przekazana Szpitalowi po podpisa­niu stosownej umowy. [więcej]
2014-08-28
Sprawdź czy nie grozi Ci OSTEOPOROZA?
Sprawdź czy nie grozi Ci OSTEOPOROZA?W dniu 1 września br. na terenie Szpitala w Kościerzynie oraz w placówce zamiejscowej w Dzierżążnie firma MEDTECH przeprowadzi badania densytometryczne - badanie z odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub szyjki kości udowej. Densytometria to badanie umożliwiające wykrycie osteoporozy we wczesnym etapie jej rozwoju, stopień jej zaawansowania oraz monitorowanie leczenia. [więcej]
2014-08-08
Zmiany w Zarządzie Szpitala
Zmiany w Zarządzie SzpitalaZ dniem 6 sierpnia br. zakończyli pracę w kościerskim Szpitalu Pan Krzysztof Czerkas - Prezes Zarządu oraz Pani Ewa Bonk-Woźnia­kiewicz - Członek Zarządu. Na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołała Pana Wiktora Hajdenrajcha. [więcej]
2014-08-05
Poradnia ortopedyczna wznawia działalność
2014-07-23
Jubileusz Szpitala
Jubileusz SzpitalaW dniu 11 lipca 2014 w Powiatowym Cent­rum Młodzieży w Garczynie odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 15-lecia szpitala oraz pierwszą rocznicą przekształ­cenia naszej placówki w podmiot prawa hand­lowego. [więcej]
2014-07-11
XII Festyn Rodziny Pielęgniarek i Położnych
XII Festyn Rodziny Pielęgniarek i Położnych 7 czerwca 2014 r. w Prabutach odbył się XII Festyn Rodziny Pielęgniarek i Położnych, organizowany przez Okręgową Izbę Pielęg­niarek i Położnych w Gdańsku oraz Szpital w Prabutach. [więcej]

Przejdź do archiwum wiadomości