2014-07-11
XII Festyn Rodziny Pielęgniarek i Położnych
XII Festyn Rodziny Pielęgniarek i Położnych 7 czerwca 2014 r. w Prabutach odbył się XII Festyn Rodziny Pielęgniarek i Położnych, organizowany przez Okręgową Izbę Pielęg­niarek i Położnych w Gdańsku oraz Szpital w Prabutach. [więcej]
2014-07-04
Niemal 45 mln złotych dla kościerskiego szpitala
Niemal 45 mln złotych dla kościerskiego szpitalaAgencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) do­kapitalizowała kościerski szpital kwotą blisko 45 milionów złotych. Pieniądze zostaną przez­naczone na oddłużenie placówki, in­westycje, w tym zakup nowej aparatury diag­nostycznej, oraz odprawy dla zwalnia­nych pracowników. [więcej]
2014-07-04
Jubileusz 15-lecia istnienia kościerskiego Szpitala, I rocznica przekształcenia naszej placówki w spółkę prawa handlowego
Jubileusz 15-lecia istnienia kościerskiego Szpitala, I rocznica przekształcenia naszej placówki w spółkę prawa handlowegoW związku z 15-leciem istnienia kościers­kiego Szpitala oraz pierwszą rocznicą przek­ształcenia naszej placówki w podmiot prawa handlowego organizowana jest uroczystość jubileuszowa. Wydarzenie odbędzie się w dniu 11 lipca br. w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie. Oficjalne otwarcie uroczystości nastąpi o godz. 14.00. [więcej]
2014-07-03
Życzenia od Starosty Kościerskiego
2014-06-30
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. wyróżniony certyfikatem "Szpital bez bólu"
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. wyróżniony certyfikatem "Szpital bez bólu"Dnia 24 czerwca 2014 r. w Krakowie, pod­czas posiedzenia komisji, której przewod­niczył Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu prof. Dr hab. Jan Dobrogowski, przeprowadzono kontrolę spełnienia przez szpital kryteriów koniecznych do uzyskania certyfikatu "Szpital bez bólu". Komisja bardzo dobrze oceniła sposób leczenia bólu wprowadzony w naszym Szpitalu. [więcej]
2014-06-26
Laurka dla ratowników medycznych kościerskiego szpitala
2014-06-18
Nowoczesna rehabilitacja ręki dzieci z porażeniem mózgowym - niewiele trzeba by pomóc jej działać w Polsce
Nowoczesna rehabilitacja ręki dzieci z porażeniem mózgowym - niewiele trzeba by pomóc jej działać w PolsceZespół Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej w Szpitalu w Dzierżążnie jako pierwszy w Polsce zdecydował się na wprowadzenie nowatorskiej metody rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Terapia CIMT (constraint-induced movement therapy), dedykowana dzieciom z niedowładem połowiczym, aktywizuje niedowładne ręce z intensywnością nieporównywalną do innych metod. Terapia, pomimo relatywnie niskich kosztów realizacji, nie była w Polsce dotychczas stosowana. Jak to możliwe? [więcej]
2014-06-18
Certyfikacja systemu zarządzania jakością w Placówce w Dzierżążnie
Certyfikacja systemu zarządzania jakością w Placówce w DzierżążnieW dniach 15-17 czerwca 2014 r. w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. audytorzy firmy Dekra przepro­wadzili audyt nadzoru nad funkcjonującym od roku 2007 zintegrowanym systemem zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001. W tym roku powyższy audyt ma wyjątkowe znaczenie dla szpitala, gdyż objął on również Placówkę w Dzierżążnie. [więcej]
2014-06-11
Mobilne Centrum Wsparcia kończy działalność
Z dniem 12 czerwca Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza zamyka działalność Mobilnego Centrum Wsparcia (MCW) na terenie Szpitala. W najbliższy czwartek odbędzie się ostatni dyżur MCW.

Przejdź do archiwum wiadomości