PLACÓWKA ZAMIEJSCOWA W DZIERŻĄŻNIE

58 687 19 03     Sekretariat Główny

510 995 115      Sekretariat Główny

58 681 27 33     Faks