Rejestracja do poradni odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 14:30 osobiście lub telefonicznie pod nr 58 6871963 

Warunkiem rejestracji jest posiadanie skierowania od lekarza POZ lub lekarza specjalisty.

Pacjent jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania do 14 dni od dnia rejestracji, w przeciwnym wypadku nastąpi wykreślenie z listy oczekujących.