W sierpniu br. dr hab. Wojciech Makarewicz powołał nową fundację, której nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju i niesienie pomocy dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej naszego szpitala.

- Postanowiłem pomóc oddziałowi, z którym związałem swoją zawodową przyszłość. Widzę, jak wielu pacjentom pomagamy, jak bardzo zaangażowany jest zespół, z którym pracuję. – mówi fundator dr hab. Wojciech Makarewicz - Zdiagnozowanie choroby nowotworowej to niestety przełom. Człowiek przedefiniowuje całe swoje życie, strach staje się codziennym towarzyszem. Pacjenci onkologiczni są bardzo zogniskowani na swojej chorobie, podejmują z nią walkę, a my ich w tym wspieramy. Współczesna onkologia daje pełne możliwości wyleczenia pacjentów, diagnostyka jest coraz szybsza. Chcę, aby nasz oddział również wyglądem i atmosferą wspierał chorych.

Statut fundacji określa realizowanie głównego celu m. in. poprzez pomoc materialną w zakupach sprzętu na Oddział, współudział przy wdrażaniu nowoczesnych technik leczniczych, szkolenie lekarzy i pielęgniarek, promowanie zachowań prozdrowotnych, kształtowanie postawy odpowiedzialności i troski o własne zdrowie oraz wrażliwości na najwcześniejsze objawy choroby nowotworowej, organizowanie szkoleń. Najprostszą formą pomocy jest wykonanie przelewu bankowego na numer konta fundacji: 44 1140 2004 0000 3602 7700 6639

Do pierwszego zarządu zostali powołani:
a/ prezes – dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz
b/ wiceprezes – dr n. med. Roman Marczewski
c/ członek zarządu – dr n. med. Leszek Zwolakiewicz

 fundacja szare