prezes

Prezes Zarządu 
Wiktor Hajdenrajch

                    piastka

Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych 
 Zbigniew Piąstka

  dry.IE3

Dyrektor ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych 
Tomasz Miłosławski

dyrMED5

Dyrektor ds. Medycznych
dr n. med. Leszek Zwolakiewicz

pani dyrekto

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
Marzena Barton