IMG 5106.m.m

Prezes Zarządu 
Marzena Mrozek

 

IMG 5606.m.m

Wiceprezes Zarządu                                                                                                                                                                                                                                           Adam Główczewski

 

IMG 5389.m.m

    Dyrektor ds. Finansowo-Administracyjnych
Wojciech  Spiczak Brzeziński

 

IMG 4933.M.M

Dyrektor ds. Medycznych
dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz

 

IMG 5110.m.m

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
Marzena Barton