IMG 5106.m.m

Prezes Zarządu 
Marzena Mrozek

 

IMG 5606.m.m

Wiceprezes Zarządu   
Adam Główczewski

 

 

 

 

   p.o Dyrektor ds. Technicznych
Bartosz Kohnke

 

IMG 4933.M.M

Dyrektor ds. Medycznych
dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz

 

IMG 5110.m.m

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
Marzena Barton