3 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja informacyjno-szkoleniowa dotycząca Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów. Organizatorami były dwa szpitale zaangażowane w program, czyli Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie oraz Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko z Sopotu. Spotkanie było skierowane do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki przystąpieniu do programu w kościerskim szpitalu zostanie utworzony jeden z 7 w Polsce Ośrodków Wczesnej Diagnostyki RZS. Celem głównym programu jest zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności RZS w celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności zawodowej chorych na RZS.

RZS to przewlekła choroba zapalna atakująca głównie stawy, ale także niekiedy inne narządy np. nerki, płuca, serce narząd wzroku, skórę. Najbardziej charakterystycznymi jej objawami są: ból i obrzęki drobnych stawów rąk i stóp, stawów nadgarstkowych, jednakże choroba może dotyczyć wszystkich stawów prowadząc do stopniowej ich destrukcji i znacznego ograniczenia funkcji. Nieleczona prowadzi do niepełnosprawności, może spowodować uszkodzenia wielu narządów wewnętrznych i doprowadzić do przedwczesnej śmierci. Wśród przyczyn wymienia się m.in.: podłoże genetyczne, zaburzenia układu odpornościowego, palenie papierosów, niektóre wirusy oraz bakterie.

Badania naukowe dowodzą, że im wcześniejsze włączenie właściwego leczenia, tym chory ma większą szansę na osiągnięcie remisji, czyli zatrzymania choroby z ustąpieniem jej objawów, bo choroby całkowicie wyleczyć się nie da. – mówi dr n. med. Iwona Aponowicz, Ordynator Oddziału Reumatologicznego – Niestety, im później leczenie jest włączone, szczególnie u pacjentów z wysokim ryzykiem rozwinięcia się agresywnej postaci choroby, tym trudniej jest zniwelować jej objawy i zapobiec postępującemu uszkodzeniu stawów. Leczenie rozpoczęte w późniejszej fazie jest bardziej skomplikowane, dużo mniej skuteczne i droższe. Często chory wymaga dodatkowego leczenia operacyjnego.

Realizacja tego programu jest oparta na współpracy z lekarzami rodzinnymi, którzy są jednym z istotniejszych ogniw w naszej opiece zdrowotnej. W ramach programu będą prowadzone szkolenia dla lekarzy i pacjentów, aby uświadomić korzyści szybkiego wdrożenia nowoczesnego kompleksowego leczenia.

W programie czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, od momentu podejrzenia przez lekarza rodzinnego, nie może przekroczyć dwóch tygodni (aktualnie aż 15 proc. pacjentów zgłasza się do lekarza po roku od wystąpienia pierwszych objawów). Naszym celem jest stworzenie "krótkiej ścieżki" diagnostycznej, dzięki której pacjent będzie miał możliwość wczesnego rozpoznania.

Reumatoidalne Zapalenie Stawów to choroba ludzi w wieku produkcyjnym, często bardzo młodych u progu swojego życia rodzinnego i zawodowego. Wczesne jej leczenie zapobiegnie powstawaniu niepełnosprawności, pozwoli na normalne funkcjonowanie w życiu społecznym.

W naszym ośrodku planujemy przebadanie 900 pacjentów skierowanych przez współpracujących z nami lekarzy POZ. W związku z tym zapraszamy wszystkie placówki do współpracy. Wszelkie informacje o programie można znaleźć na stronie www.szpital-koscierzyna.pl - dodaje dr n. med. Iwona Aponowicz.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

FE Wiedza Edukacja Rozwoj ze zmianamirgb 1

 

listopad 2017